FCAHG71HVEB FCAHG100HVEB FCAHG125HVEB FCAHG140HVEB
Kylkapacitet Kännbar kapacitet Nom. kW 4.40 6.16 7.83 8.68
  Latent kapacitet Nom. kW 2.40 3.34 4.27 4.72
  Total kapacitet Nom. kW 6.80 9.50 12.10 13.40
Värmekapacitet Total capacity Nom. kW 7.50 10.8 13.5 15.5
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0.080 0.170 0.244 0.244
  Värme Nom. kW 0.080 0.170 0.244 0.244
Hölje Material   Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt
Dimensioner Enhet Höjd mm 288 288 288 288
    Bredd mm 840 840 840 840
    Djup mm 840 840 840 840
  Packad enhet Höjd mm 300 300 300 300
    Bredd mm 882 882 882 882
    Djup mm 882 882 882 882
Vikt Enhet kg 25.0 25.0 25.0 25.0
  Packad enhet kg 28 28 28 28
Värmeväxlare Längd på insida mm 2,090 2,090 2,090 2,090
  Längd på utsida mm 2,184 2,184 2,184 2,184
  Rader Kvantitet   3 3 3 3
  Flänsdelning mm 1.20 1.20 1.20 1.20
  Genomgångar Quantity   17 17 17 17
  Anströmningsarea 0.556 0.556 0.556 0.556
  Steg Kvantitet   18 18 18 18
  Tomma hål i rörändsplåt Kvantitet   0 0 0 0
  Fläns Typ   Cross fin coil (Multi slit fins and Ø5HI-XA tubes) Cross fin coil (Multi slit fins and Ø5HI-XA tubes) Cross fin coil (Multi slit fins and Ø5HI-XA tubes) Cross fin coil (Multi slit fins and Ø5HI-XA tubes)
Fläkt Typ   Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt
  Kvantitet   1 1 1 1
  Luftflödeshastighet Kyla Hög m³/min 23.6 32.2 34.4 34.4
      Hög cfm 833 1,137 1,215 1,215
      Medel m³/min 18.8 25.7 27.3 27.3
      Medium cfm 664 908 964 964
      Låg m³/min 13.7 19.1 21.2 21.2
      Låg cfm 484 675 749 749
    Värme Hög m³/min 23.6 30.8 32.1 32.1
      Hög cfm 833 1,088 1,134 1,134
      Medel m³/min 18.8 24.6 25.5 25.5
      Medium cfm 664 869 901 901
      Låg m³/min 13.7 18.3 19.7 19.7
      Låg cfm 484 646 696 696
Fläktmotor Model   DFB11A2VB DFB11A2VB DFB11A2VB DFB11A2VB
  Hastighet Steg   5 5 5 5
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 53.0 61.0 61.0 61.0
  Värme dBA 53.0 61.0 61.0 61.0
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 36.0 44.0 45.0 45.0
    Medel dBA 33.0 39.0 40.0 41.0
    Låg dBA 29.0 33.0 35.0 37.0
  Värme Hög dBA 36.0 44.0 45.0 45.0
    Medel dBA 33.0 39.0 40.0 41.0
    Låg dBA 29.0 33.0 35.0 37.0
Köldmedium Type   R-32, R-410A R-32, R-410A R-32, R-410A R-32, R-410A
Röranslutningar Ljudabsorberande isolering   Polyuretanskum Polyuretanskum Polyuretanskum Polyuretanskum
  Liquid Typ   Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning
    YD mm 9,52 9,52 9,52 9,52
  Gas Typ   Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning
    YD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Kondensvatten   VP25 (I.D. 25/O.D. 32) VP25 (I.D. 25/O.D. 32) VP25 (I.D. 25/O.D. 32) VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
  Värmeisolering   Polystyrenskum / polyetylenskum Polystyrenskum / polyetylenskum Polystyrenskum / polyetylenskum Polystyrenskum / polyetylenskum
Dekorationspanel Modell   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Dimensioner Höjd mm 65 65 65 65
    Bredd mm 950 950 950 950
    Djup mm 950 950 950 950
  Vikt kg 5.5 5.5 5.5 5.5
Dekorationspanel 2 Modell   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Dimensioner Höjd mm 148 148 148 148
    Bredd mm 950 950 950 950
    Djup mm 950 950 950 950
  Weight kg 10.3 10.3 10.3 10.3
Dekorationspanel 3 Modell   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Dimensioner Höjd mm 106 106 106 106
    Bredd mm 950 950 950 950
    Djup mm 950 950 950 950
  Vikt kg 6.5 6.5 6.5 6.5
Luftfilter Type   Plastnät Plastnät Plastnät Plastnät
Säkerhetskomponenter Artikel 01   Överströmsskydd för fläktmotorn Överströmsskydd för fläktmotorn Överströmsskydd för fläktmotorn Överströmsskydd för fläktmotorn
Styrsystem Infraröd fjärrkontroll   BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB
  Kabelansluten fjärrkontroll   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7
Standardtillbehör Bruksanvisning 1 1 1 1
  Installationsanvisning 1 1 1 1
  Kondensvattenslang 1 1 1 1
  Rörhållare för kondensvattenslang 1 1 1 1
  Bricka för hängarfäste 8 8 8 8
  Skruvar 4 4 4 4
  Installationsanvisning 1 1 1 1
  Isolering för anslutningsdel 2 2 2 2
  Tätningsbelägg 1 1 1 1
  Material kabelklämma 7 7 7 7
  Rörhållare 1 1 1 1
Strömförsörjning Fas   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Spänning V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Anm: (1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar. (1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar. (1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar. (1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.
  (2) - BYCQ140E2W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140E2W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts. (2) - BYCQ140E2W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140E2W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts. (2) - BYCQ140E2W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140E2W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts. (2) - BYCQ140E2W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140E2W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.
  (3) - BYCQ140E2W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140E2W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140E2W1B: svart standardpanel med svarta luftriktare. (3) - BYCQ140E2W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140E2W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140E2W1B: svart standardpanel med svarta luftriktare. (3) - BYCQ140E2W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140E2W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140E2W1B: svart standardpanel med svarta luftriktare. (3) - BYCQ140E2W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140E2W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140E2W1B: svart standardpanel med svarta luftriktare.