Specifikationstabell för FCQG-F / RKS-F

FCQG60FVEB / RKS60F3V1B
Kylkapacitet Nom. kW 5.70 (3)
Nominell verkningsgrad Annual energy consumption kWh 820 (0.000)
  Energimärkningsdirektiv Kyla A
  Nominal efficiency-=-Eer 3.48
Ineffekt Kyla Nom. kW 1.64
Anm: Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv)
  Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden)
  Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m
  Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last