FCQG35FVEB / RKS35J2V1B FCQG50FVEB / RKS50J2V1B
Kylkapacitet Nom. kW 3.40 (3) 5.00 (3)
Nominell verkningsgrad Årlig energiförbrukning kWh 475 (0.000) 705 (0.000)
  Energimärkningsdirektiv Kyla A A
  Nominal efficiency-=-Eer 3.58 3.55
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 0.95 1.41
Anm: Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv) Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv)
  Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden) Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden)
  Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m
  Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last