Specifikationstabell för FCQG-F / RXS-L

FCQG35FVEB / RXS35L2V1B FCQG50FVEB / RXS50L2V1B FCQG60FVEB / RXS60L2V1B
Poff (läge från) W 14.0 15.0 15.0
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 14.0 15.0 15.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Pdesign kW 3.50 5.00 5.70
    Årlig energiförbrukning kWh 193 270 321
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.35 6.48 6.22
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 1.53 2.25 2.35
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 12.20 11.74 11.44
    C förhållande (25°C - 27/19) Pdc kW 1.65 2.37 2.69
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.84 8.65 8.05
    A förhållande (35°C - 27/19) Pdc kW 3.50 5.00 5.70
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.74 3.67 3.37
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 2.58 3.67 4.20
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.87 5.76 5.34
  Värme (medelklimat) Årlig energiförbrukning kWh 949 1,426 1,646
    Pdesign kW 3.32 4.36 4.71
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.72 0.49 0.60
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A++ A++ A+
    TBivalent Pdh (angiven värmekap) kW 2.94 3.86 4.17
      Tbiv (bivalent temperatur) °C -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.93 2.49 2.37
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.15 1.54 1.64
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.15 5.37 4.92
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -15 -15 -15
      Pdh (angiven värmekap) kW 2.04 3.89 4.04
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.46 2.05 1.92
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.94 3.86 4.17
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.93 2.49 2.37
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.29 1.79 1.81
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.97 6.71 6.21
    B förhållande (2°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.79 2.34 2.53
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.09 4.48 4.21
Kylkapacitet Nom. Btu/h 11,590 17,060 19,450
  Min. kW 1.3 1.7 1.7
  Nom. kcal/h 2,920 4,300 4,900
  Max. kW 4.0 5.3 5.7
  Min. kcal/h 1,220 1,460 1,460
  Min. Btu/h 4,430 5,800 5,800
  Nom. kW 3.4 5.0 5.7
  Max. Btu/h 13,640 18,100 19,450
  Max. kcal/h 3,440 4,560 4,900
Pck (vevhusvärmarläge) W 0.0 0.0 0.0
Nominell verkningsgrad Annual energy consumption kWh 475 (0.000) 705 (0.000) 820 (0.000)
  Energimärkningsdirektiv Värme A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.58 3.55 3.48
Värme Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25
Röranslutningar Liquid YD mm 6.35 6.35 6.35
  Gas YD mm 9.5 12.70 12.70
  Kondensvatten YD mm VP25 (Ytterdiameter 32, innerdiameter 25) VP25 (Ytterdiameter 32, innerdiameter 25) VP25 (Ytterdiameter 32, innerdiameter 25)
  Värmeisolering Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas
Värmekapacitet Min. Btu/h 4,430 5,800 5,800
  Nom. Btu/h 1,430 20,472 23,890
  Max. kcal/h 4,470.0 5,160 6,020
  Max. Btu/h 17,730 20,500 23,890
  Nom. kW 4.20 6.00 7.0
  Min. kW 1.3 1.7 1.7
  Nom. kcal/h 3,610 5,160 6,020
  Min. kcal/h 1,120 1,460 1,460
  Max. kW 5.2 6.0 7.0
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 7.0
Ineffekt Kyla Min. kW 0.400    
    Nom. kW 0.950 1.410 1.640
    Max. kW 1.100    
  Värme Max. kW 1.840    
    Min. kW 0.230    
    Nom. kW 1.200 1.620 1.990
Kall säsong inkluderad Ja Ja Ja
Ström Nominell belastningsström - 50Hz Värme A 5.4, 5.1, 4.9 7.6 (1), 7.3 (2), 6.9 (3) 9.3 (1), 8.9 (2), 8.5 (3)
    Kyla A 4.2 (1), 4.0 (2), 3.8 (3) 6.6 (1), 6.3 (2), 6.0 (3) 7.8 (1), 7.4 (2), 7.0 (3)
Anm: 220V 220V 220V
  230V 230V 230V
  240V 240V 240V
  EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU
  Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last