FCQHG71FVEB / RZQG71L9V1B FCQHG100FVEB / RZQG71L9V1B FCQHG140FVEB / RZQG100L9V1B FCQHG100FVEB / RZQG100L9V1B FCQHG140FVEB / RZQG125L9V1B FCQHG125FVEB / RZQG125L9V1B FCQHG140FVEB / RZQG140L9V1B
Poff (läge från) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 9.1 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Eurovent Ljudeffektsnivå inomhus Kyla Nom. dBA 53            
  Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 64            
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
    Årlig energiförbrukning kWh 345 340 475 475 636 636  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.91 7.00 7.00 7.00 6.61 6.61  
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 4.33 4.33 6.05 6.05 5.73 5.87  
      ineffekt kW 0.38 0.38 0.54 0.54 0.54 0.75  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.63 11.63 11.24 11.24 10.76 7.87  
    C förhållande (25°C - 27/19) ineffekt kW 0.49 0.49 0.67 0.67 0.73 0.91  
      Pdc kW 4.12 4.12 5.79 5.79 6.00 5.89  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.56 8.56 8.66 8.66 8.27 6.54  
    A förhållande (35°C - 27/19) ineffekt kW 1.67 1.67 2.15 2.15 3.05 3.15  
      Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.09 4.09 4.42 4.42 3.94 3.81  
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 5.01 7.00 7.00 8.84 7.00  
      ineffekt kW 0.82 0.82 1.19 1.19 1.84 1.25  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.12 6.12 5.92 5.92 4.82 5.61  
  Värme (medelklimat) Årlig energiförbrukning kWh 2,344 2,344 3,296 3,296 3,829 3,829  
    Pdh värmekapacitet vid -10° kW 6.71            
    Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.30 12.66 12.66  
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.89 0.89 1.60 1.60 1.11 1.11  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+ A++ A++ A++ A++  
    TBivalent Pdh (angiven värmekap) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 11.20 11.20  
      Effektförbrukning kW 2.17 2.17 2.69 2.69 3.80 3.80  
      Tbiv (bivalent temperatur) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.11 3.11 3.72 3.72 2.95 2.95  
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.93 2.93 4.16 4.16 4.38 4.38  
      Effektförbrukning kW 0.43 0.43 0.62 0.62 0.63 0.63  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.93 6.93 6.76 6.76 7.02 7.02  
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15  
      Pdh (angiven värmekap) kW 6.69 6.69 9.18 9.18 12.12 12.12  
      Effektförbrukning kW 2.89 2.89 3.34 3.34 5.70 5.70  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.32 2.32 2.75 2.75 2.13 2.13  
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 11.20 11.20  
      Effektförbrukning kW 2.17 2.17 2.69 2.69 3.80 3.80  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.11 3.11 3.72 3.72 2.95 2.95  
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 3.33 3.33 4.76 4.76 5.40 5.40  
      Effektförbrukning kW 0.42 0.42 0.60 0.60 0.69 0.69  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 8.11 8.11 7.94 7.94 7.89 7.89  
    B förhållande (2°C) Effektförbrukning kW 1.12 1.12 1.52 1.52 1.61 1.61  
      Pdh (angiven värmekap) kW 4.70 4.70 6.43 6.43 6.82 6.82  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.20 4.20 4.24 4.24 4.24 4.24  
Kylkapacitet Nom. kW 6.8     9.5   12.0 13.4
Pck (vevhusvärmarläge) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Nominell verkningsgrad Årlig energiförbrukning kWh 830 (0.000)     1,075 (0.000)   1,500 (0.000)  
  Energimärkningsdirektiv Värme A     A   A  
  Nominal efficiency-=-Cop 4.09     4.42   4.00 3.35
Värme Psb (standbyläge värme) W 9.1 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0  
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Värmekapacitet Nom. kW 7.5     10.8   13.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0  
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 1.66     2.15   3.00 4.00
  Värme Nom. kW 1.56     2.16   3.07 3.77
Inomhusdel Ja Ja Ja Ja Ja Ja RZQG140L9V1
Anm: Årlig energiförbruking enligt Energimärkningsdirektiv 2002/31/EC     EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU   EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU
  SEER och SCOP är enligt EN 14825     Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last   Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last