Specifikationstabell för FDA-A / RZAG-NV1

FDA125A5VEB / RZAG125N7V1B
Kylkapacitet Nom. kW 12.1 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 13.5 (2)
Space cooling Kapacitet Pdesign kW 12.1
  SEER   6.59
  Årlig energiförbrukning kWh/a 1,102
Rumsvärme (medelklimat) Kapacitet Pdesign kW 9.52
  SCOP/A   4.35
  Årlig energiförbrukning kWh/a 3,064
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.