Specifikationstabell för FDQ-B / RZQ-C

FDQ200B8V3B9 / RZQ200C7Y1B FDQ250B8V3B9 / RZQ250C7Y1B
Eurovent Ljudeffektsnivå inomhus Kyla Nom. dBA 81.0 82.0
  Rörledningslängd Kyla Mätningsförhållande m 5.0 5.0
Kylkapacitet Nom. kW 20.0 (1) 24.1 (1)
Nominell verkningsgrad Annual energy consumption kWh 3,115 (0.000) 4,290 (0.000)
  Nominal efficiency-=-Cop 3.21 2.81
Röranslutningar Liquid YD mm 9.52 12.7
    Kvantitet Hårdlödd anslutning Hårdlödd anslutning
  Gas YD mm 22.2 22.2
    Kvantitet Hårdlödd anslutning Hårdlödd anslutning
  Värmeisolering Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas
Värmekapacitet Nom. kW 23.0 (2) 26.4 (2)
Ineffekt Kyla Nom. kW 6.23 8.58
  Värme Nom. kW 6.74 8.22
Anm: Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m
  Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m
  Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last