FDXM-F3 / 5MXM-N

Produktfördelar

 • Invisible unit as the unit is concealed in the ceiling: only the suction and discharge grilles are visible
 • Årstidsrelaterad verkningsgrad upp till A+++ vid kyla och A++ vid värme tack vare sin moderna teknik och inbyggda intelligens
 • Improved in-room air quality, higher efficiency and lower maintenance costs as dust can easily be removed with a vacuum cleaner (self cleaning kit option)
 • Upp till 5 inomhusenheter kan anslutas till en multi-utomhusenhet.; alla inomhusenheter styrs separat och behöver inte vara installerade i samma rum eller vid samma tidpunkt Varje enhet arbetar enskilt och oberoende av varandra oavsett inställning
 • Att välja för en R-32-produkt, minskar miljöpåverkan med 68% i jämförelse med R-410A och leder direkt till lägre energiförbrukning tack vare dess höga energieffektivitet
 • Kompakta mått gör att den är lämplig för inbyggnad i ett undertak på bara 240 mm
 • Olika typer av inomhusdelar kan anslutas: exempelvis väggmonterad, takmonterad hörnkassett, undertaksmodell
 • Onlinestyrenhet (tillval): styr din inomhusenhet varifrån som helst med en app, via ett lokalt nätverk eller Internet och håll koll på din energikonsumtion
 • Låg energiförbrukning tack vare DC-fläktmotor
 • Utomhusenheterna är utrustade med en swingkompressor, kända för sin låga ljudnivå och höga energieffektivitet

Fördelar

 • Auto-cleaning filter

  Auto-cleaning filter

  The filter automatically cleans itself. Simplicity of upkeep means optimum energy efficiency and maximum comfort without the need for expensive or time-consuming maintenance.

 • Inverter

  Inverter

  Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

 • Enbart fläktdrift

  Enbart fläktdrift

  Enheten kan användas som fläkt för att blåsa utan vare sig värmning eller kylning.

 • Multi-modellinstallation

  Multi-modellinstallation

  Upp till 5 inomhusenheter kan anslutas till en enkel utomhusenhet även om de har olika kapaciteter. Alla inomhusdelar kan individuellt styras i samma kylnings- eller uppvärmningsläge.

 • Fläkthastighetssteg

  Fläkthastighetssteg (3 steg)

  Gör det möjligt att ställa in upp till det givna antalet fläkthastigheter.

 • Avfuktningsprogram

  Avfuktningsprogram

  Tillåter att luftfuktigheten reduceras utan att temperaturen i rummet förändras.

 • Luftfilter

  Luftfilter

  Tar bort luftburna dammpartiklar för att få en jämn försörjning av ren luft.

 • Veckotimer

  Veckotimer

  Kan ställas in för att starta värmning eller kylning när som helst på daglig eller veckovis basis.

 • 24-timmars timer

  24-timmars timer

  Kan ställas in för att starta driften när som helst inom en 24-timmarsperiod.

 • Infraröd fjärrkontroll

  Infraröd fjärrkontroll

  Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren på distans.

 • Trådansluten fjärrkontroll

  Trådansluten fjärrkontroll

  Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren.

 • Centralstyrning

  Centralstyrning

  Startar, stoppar och reglerar flera luftkonditionerare från en central punkt.

 • Automatisk återstart

  Automatisk återstart

  Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott.

 • Självdiagnos

  Självdiagnos

  Förenklar underhåll genom att indikera systemfel eller driftstörningar.

Dokumentation