FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9 FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9 FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9 FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9
Inomhusdel FDXM25F3V1B FDXM35F3V1B FDXM25F3V1B FDXM60F3V1B
Utomhusdel RXM25M3V1B9 RXM35M3V1B9 RXM50M3V1B9 RXM60M3V1B9
Kylkapacitet Nom. kW 2.40 3.40 5.00 6.00
  Nom. Btu/h 8,189 11,601 17,061 20,473
  Nom. kcal/h 2,064 2,923 4,299 5,159
Värmekapacitet Nom. kW 3.20 4.00 5.80 7.00
  Nom. Btu/h 10,919 13,649 19,790 23,885
  Nom. kcal/h 2,752 3,439 4,987 6,019
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 0.64 1.14 1.63 2.05
  Värme Nom. kW 0.80 1.15 1.87 2.18
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   3.77 2.98 3.06 2.93
  COP   4.00 3.48 3.10 3.21
  Årlig energiförbrukning kWh 318 (0.000) 570 (0.000) 816 (0.000) 1,024 (0.000)
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A C B C
    Värme   A B D C
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Klass för energieffektivitet   A+ A A+ A
    Pdesign kW 2.40 3.40 5.00 6.00
    SEER   5.68 5.26 5.77 5.56
    Årlig energiförbrukning kWh 148 226 303 315
    A förhållande (35°C - 27/19) Pdc kW 2.40 3.40 5.00 6.00
      EERd   3.77 2.98 3.06 2.93
      ineffekt kW 0.64 1.14 1.63 2.05
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 1.76 2.50 3.67 4.43
      EERd   5.38 4.08 4.96 4.39
      ineffekt kW 0.33 0.61 0.74 1.01
    C förhållande (25°C - 27/19) Pdc kW 1.27 1.61 2.37 2.85
      EERd   8.92 8.05 8.21 7.94
      ineffekt kW 0.14 0.20 0.29 0.36
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 1.31 1.46 2.26 2.26
      EERd   10.90 9.65 9.47 8.87
      ineffekt kW 0.12 0.15 0.24 0.26
  Värme (medelklimat) Klass för energieffektivitet   A+ A A A
    Pdesign kW 2.60 2.90 4.00 4.60
    SCOP   4.24 3.88 3.93 3.80
    SCOPnet   4.27 3.90 3.95 3.82
    Pdh värmekapacitet vid -10° kW 2.16 2.42 3.55 3.94
    Årlig energiförbrukning kWh 858 1,046 1,424 1,693
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.44 0.48 0.45 0.66
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -15 -15 -15 -15
      Pdh (angiven värmekap) kW 1.93 2.15 3.59 3.72
      COPd (angiven COP)   2.20 2.01 1.89 1.91
      Effektförbrukning kW 0.88 1.07 1.90 1.94
    TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C -7 -7 -7 -7
      Pdh (angiven värmekap) kW 2.30 2.57 3.54 4.07
      COPd (angiven COP)   2.81 2.60 2.87 2.58
      Effektförbrukning kW 0.82 0.99 1.23 1.58
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.30 2.57 3.54 4.07
      COPd (angiven COP)   2.81 2.60 2.87 2.58
      Effektförbrukning kW 0.82 0.99 1.23 1.58
    B förhållande (2°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.40 1.57 2.13 2.48
      COPd (angiven COP)   4.21 3.84 4.10 3.92
      Effektförbrukning kW 0.33 0.41 0.52 0.63
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.00 1.02 1.62 1.62
      COPd (angiven COP)   5.54 4.94 4.56 4.52
      Effektförbrukning kW 0.18 0.21 0.36 0.36
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.17 1.19 1.92 1.92
      COPd (angiven COP)   6.84 6.08 5.49 5.46
      Effektförbrukning kW 0.17 0.20 0.35 0.35
  Värme (varmt klimat) Klass för energieffektivitet   A+++ A++ A+ A+
    Pdesignh kW 1.40 1.57 2.13 2.48
    SCOP   5.38 4.88 4.40 4.47
    SCOPnet   5.46 4.94 4.44 4.51
    Årlig energiförbrukning kWh 365 450 679 777
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.00 0.00 0.00 0.00
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -15 -15 -15 -15
      Pdh (angiven värmekap) kW 1.93 2.15 3.59 3.72
      COPd (angiven COP)   2.20 2.01 1.89 1.91
      Effektförbrukning kW 0.88 1.07 1.90 1.94
    TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C 2 2 2 2
      Pdh (angiven värmekap) kW 1.40 1.57 2.13 2.48
      COPd (angiven COP)   4.21 3.84 4.10 3.92
      Effektförbrukning kW 0.33 0.41 0.52 0.63
    B förhållande (2°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.40 1.57 2.13 2.48
      COPd (angiven COP)   4.21 3.84 4.10 3.92
      Effektförbrukning kW 0.33 0.41 0.52 0.63
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.00 1.02 1.62 1.62
      COPd (angiven COP)   5.54 4.94 4.56 4.52
      Effektförbrukning kW 0.18 0.21 0.36 0.36
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.17 1.19 1.92 1.92
      COPd (angiven COP)   6.84 6.08 5.49 5.46
      Effektförbrukning kW 0.17 0.20 0.35 0.35
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0 9.00
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 14.0 14.0 15.0 15.00
  Cdc (nedbrytningskyla)   0.25 0.25 0.25 0.25
Värme Psb (standbyläge värme) W 14.0 14.0 15.0 15.00
  Cdc (nedbrytningsvärme)   0.25 0.25 0.25 0.25
Poff (läge från) W 14.0 14.0    
Kylfunktion inkluderad Ja Ja Ja Ja
Värmefunktion inkluderad Ja Ja Ja Ja
Medelklimat inkluderad Ja Ja Ja Ja
Kall säsong inkluderad nej nej nej nej
Varm säsong inkluderad Ja Ja Ja Ja
Ecolabel logotyp nej nej nej nej
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 59 61 62 63
  Ljudeffektsnivå inomhus Kyla Nom. dBA 53 53 55 56
  Rörledningslängd Kyla Mätningsförhållande m 5.0 5.0 5.0 5
Anm: Se separata ritningar för elektriska data Se separata ritningar för elektriska data Se separat ritning för driftsområde Se separat ritning för driftsområde
  Se separat ritning för driftsområde Se separat ritning för driftsområde Se separata ritningar för elektriska data Se separata ritningar för elektriska data
  Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.