Specifikationstabell för FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Ineffekt Kyla Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Värme Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Dimensioner Enhet Höjd mm 200 200 200 200
    Bredd mm 750 750 1,150 1,150
    Djup mm 620 620 620 620
Vikt Enhet kg 21 21 28 28
Fan Luftflödeshastighet Kyla Hög m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Låg m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Värme Hög m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Låg m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Yttre statiskt tryck Nom. Pa 30 30 40 40
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Värme dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Medium dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Låg dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Värme Hög dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Medel dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Låg dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Röranslutningar Liquid YD mm 6,35 6,35 6,35 6,35
  Gas YD mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Kondensvatten   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Standardtillbehör Installationsanvisning 1 1 1 1
  Bruksanvisning 1 1 1 1
  Isolering för anslutningsdel 1 1 1 1
  Tätningsbelägg 1 1 1 1
  Metall för rörhållare 1 1 1 1
  Kondensvattenslang 1 1 1 1
  Bricka för hängarfäste 8 8 8 8
  Tätningsmaterial 2 2 2 2
  Rörhållare 6 6 6 6
  Brickhållarplåt 4 4 4 4
  Skruvar för rörflänsar 1 1 1 1
  Luftfilter 1 1 1 1
Strömförsörjning Fas   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes_Description 1 1 1 1