Specifikationstabell för FFA-A / RXM-M9

FFA25A2VEB / RXM25M3V1B9 FFA35A2VEB / RXM35M3V1B9 FFA50A2VEB / RXM50M3V1B9 FFA60A2VEB / RXM60M3V1B9
Kylkapacitet Nom. kW 2.50 3.40 5.00 5.70
Värmekapacitet Nom. kW 3.20 4.20 5.80 7.00
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   4.57 3.81 3.24 3.05
  COP   3.90 3.50 3.49 3.41
  Annual energy consumption kWh 273 (0.000) 446 (0.000) 771 (0.000) 934 (0.000)
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A A A B
    Värme   A B B B
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Klass för energieffektivitet   A++ A++ A+ A+
    Pdesign kW 2.50 3.40 5.00 5.70
    SEER   6.17 6.38 5.98 5.76
    Årlig energiförbrukning kWh 142 186 292 347
  Värme (medelklimat) Klass för energieffektivitet   A+ A+ A A+
    Pdesign kW 2.31 3.10 3.84 3.96
    SCOP   4.24 4.10 3.90 4.04
    Årlig energiförbrukning kWh 762 1,058 1,377 1,372
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 7.0 7.00
Poff (läge från) W 14.0 14.0    
Anm: Se separata ritningar för elektriska data Se separata ritningar för elektriska data Se separat ritning för driftsområde Se separat ritning för driftsområde
  Se separat ritning för driftsområde Se separat ritning för driftsområde Se separata ritningar för elektriska data Se separata ritningar för elektriska data
  Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.