FHA140AVEB / RZAG100M7Y1B FHA100AVEB / RZAG71M7Y1B FHA71AVEB9 / RZAG71M7Y1B FHA100AVEB / RZAG100M7Y1B FHA125AVEB / RZAG125M7Y1B FHA140AVEB / RZAG140M7Y1B
Kylkapacitet Nom. kW 9.50 (1) 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 10.8 (2) 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Rumskyla Energieffektivitetsklass A++ A++ A++ A++    
  Kapacitet Pdesign kW 9.50 6.80 6.80 9.50 12.1 13.4
  SEER 8.24 6.69 7.11 6.42 8.22 6.42
  ηs,c %         326 254
  Årlig energiförbrukning kWh/a 404 356 335 518 883 1,252
  A tillstånd (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50 6.80 6.80 9.50 12.10 13.40
    EERd 4.85 4.28 4.14 4.86 4.11 2.98
    Inmatad effekt kW 1.96 1.59 1.64 1.95 2.94 4.49
  B tillstånd (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 5.02 5.02 7.00 8.92 9.88
    EERd 6.74 5.91 6.08 4.83 6.48 5.08
    Inmatad effekt kW 1.04 0.85 0.83 1.45 1.38 1.94
  C tillstånd (25°C - 27/19) Pdc kW 4.50 3.23 3.37 4.50 5.74 6.35
    EERd 10.04 8.41 9.25 7.82 9.53 7.28
    Inmatad effekt kW 0.45 0.38 0.36 0.58 0.60 0.87
  D tillstånd (20°C - 27/19) Pdc kW 4.50 3.11 3.44 4.20 4.43 4.04
    EERd 14.11 9.77 11.02 9.91 13.71 10.96
    Inmatad effekt kW 0.32 0.32 0.31 0.42 0.32 0.37
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass A++ A+ A+ A++    
  Kapacitet Pdesign kW 7.80 4.70 4.70 7.80 9.52 9.52
  SCOP/A 4.64 4.26 4.32 4.61 4.09 4.30
  SCOPnet/A 4.64 4.26 4.32 4.61 4.09 4.30
  ηs,h %         161 169
  Årlig energiförbrukning kWh/a 2,353 1,545 1,523 2,369 3,259 3,100
  Erfordrad backup-uppvärmningskap vid konstruktionsvillkor kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 7.80 4.70 4.70 7.80 9.52 9.52
    COPd (deklarerad COP) 2.47 2.56 2.40 2.28 1.72 2.00
    Inmatad effekt kW 3.16 1.84 1.95 3.42 5.54 4.76
  TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 7.80 4.70 4.70 7.80 9.52 9.52
    COPd (deklarerad COP) 2.47 2.56 2.40 2.28 1.72 2.00
    Inmatad effekt kW 3.16 1.84 1.95 3.42 5.54 4.76
  A Tillstånd (-7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 6.90 4.16 4.16 6.90 8.42 8.42
    COPd (deklarerad COP) 2.47 2.91 2.78 2.81 2.20 2.44
    Inmatad effekt kW 2.79 1.43 1.50 2.45 3.83 3.45
  B Tillstånd (2°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 4.20 2.53 2.53 4.20 5.12 5.13
    COPd (deklarerad COP) 5.00 4.36 4.41 4.82 4.38 4.64
    Inmatad effekt kW 0.84 0.58 0.57 0.87 1.17 1.11
  C Tillstånd (7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 2.89 2.15 2.08 2.75 3.46 3.30
    COPd (deklarerad COP) 5.75 5.27 5.55 5.58 5.21 5.17
    Inmatad effekt kW 0.50 0.41 0.37 0.49 0.66 0.64
  D Tillstånd (12°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 3.44 2.54 2.51 3.20 4.06 3.42
    COPd (deklarerad COP) 7.26 6.58 6.86 7.17 6.38 6.46
    Inmatad effekt kW 0.47 0.39 0.37 0.45 0.64 0.53
Effektförbrukning i annat läge än aktivt läge Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
  Läge off Kyla POFF kW 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
    Värme POFF kW 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
  Standby-läge Kyla PSB kW 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
    Värme PSB kW 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
  Termostat-off-läge Kyla PTO kW 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
    Värme PTO kW 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)         Nej Nej
Extravärmare (parinstallation) Backupkapacitet Värme elbu kW         0.0 0.0
Kyla Cdc (nedbrytningskyla) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Värme Cdc (nedbrytningsvärme) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Kylfunktion inkluderad Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Värmefunktion inkluderad Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Medelklimat inkluderad Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Kall säsong inkluderad nej nej nej nej nej nej
Varm säsong inkluderad nej nej nej nej nej nej
Ecolabel logotyp nej nej nej nej nej nej
Anm: (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
      (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde
      (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data