Specifikationstabell för FHA-A(9) / RZAG-MY1

FHA140AVEB / RZAG100M7Y1B FHA100AVEB / RZAG71M7Y1B FHA71AVEB9 / RZAG71M7Y1B FHA100AVEB / RZAG100M7Y1B FHA125AVEB / RZAG125M7Y1B FHA140AVEB / RZAG140M7Y1B
Kylkapacitet Nom. kW 9.50 (1) 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 10.8 (2) 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Space cooling Energieffektivitetsklass A++ A++ A++ A++    
  Kapacitet Pdesign kW 9.50 6.80 6.80 9.50 12.1 13.4
  SEER 8.24 6.69 7.11 6.42 8.22 6.42
  Årlig energiförbrukning kWh/a 404 356 335 518 883 1,252
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass A++ A+ A+ A++    
  Kapacitet Pdesign kW 7.80 4.70 4.70 7.80 9.52 9.52
  SCOP/A 4.64 4.26 4.32 4.61 4.09 4.30
  Årlig energiförbrukning kWh/a 2,353 1,545 1,523 2,369 3,259 3,100
Anm: (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
      (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde
      (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data