FLXS35BAVMB9
Ljudtrycksnivå Värme Hög dBA 46
    Tyst drift dBA 30
    Låg dBA 33
  Kyla Tyst drift dBA 29
    Låg dBA 32
    Hög dBA 38
    Nom. dBA 36
  Kyla Nom. dBA 35
Standardtillbehör Installationsanvisning 1
  Bruksanvisning 1
  Infraröd fjärrkontroll 1
  AAA torrbatterier 2
  Hållare för fjärrkontroll 1
  Monteringsplåt 1
  Värmeisoleringsrör (rörledning för köldmedie) 8
  Luftreningsfilter 1
  Fotokatalytiskt luktreducerande filter 1
  Sidokåpa 2
  Bindningsband 4
Köldmedium Type R-410A
Styrsystem Infraröd fjärrkontroll ARC433B67
Fläktmotor Utgång Hög W 34
  Hastighet Kyla Hög varv/min 920
      Medium varv/min 820
      Låg varv/min 720
      Tyst drift varv/min 620
    Värme Hög varv/min 1,200
      Medium varv/min 980
      Låg varv/min 760
      Tyst drift varv/min 680
    Steg 5 + tyst, + auto.
  Model KFD-220-34-4A
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0.078 (1), 0.078 (2), 0.078 (3)
  Värme Nom. kW 0.078 (1), 0.078 (2), 0.078 (3)
Värmeväxlare Fläns Typ ML-fläns (Multi-galler)
  Flänsdelning mm 1.75
  Steg Kvantitet 8
  Rader Kvantitet 2
  Längd mm 840
  Rörtyp 7Hi-XD
Röranslutningar Liquid YD mm 6.35
  Gas YD mm 9.5
  Kondensvatten Rör för både vätska och gas
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 53
  Värme dBA 59
Luftfilter Type Flyttbar/tvättbar/mögelsäker
Dimensioner Packad enhet Bredd mm 1,100
    Höjd mm 566
    Djup mm 280
  Enhet Bredd mm 1,050
    Djup mm 200
    Höjd mm 490
Hölje Colour Mandelvit
Vikt Packad enhet kg 22
  Enhet kg 16
Fläkt Luftflödeshastighet Värme Låg cfm 282
      Hög m³/min 12.8
      Låg m³/min 8.0
      Tyst drift cfm 254
      Tyst drift m³/min 7.2
      Hög cfm 452
    Kyla Låg m³/min 6.6
      Låg cfm 233
      Tyst drift cfm 198
      Hög m³/min 8.6
      Hög cfm 304
      Tyst drift m³/min 5.6
  Fan-=-Fan type Sirocco-fläkt
      Nom. cfm 367
      Nom. m³/min 10.4
    Kyla Nom. m³/min 7.6
      Nom. cfm 368
Styrning av luftriktning Mikroprocessorstyrning
Strömförsörjning Frequency Hz 50
  Spänning V 220-240
  Fas 1~
Ledningsdragningsanslutningar - 50 Hz For power supply Kvantitet 4 för sammankoppling mellan enheter (jordledning ingår)
Current Nominell belastningsström - 50Hz Värme A 0.38 (1), 0.36 (2), 0.35 (3)
    Kyla A 0.38 (1), 0.36 (2), 0.35 (3)
Anm: 220V
  230V
  240V
  Vid anslutning till en utomhusdel med multisystem, se specifikationerna för multiutomhusdelen som ska anslutas.