FNQ25A2VEB / RXS25L3V1B FNQ35A2VEB / RXS35L3V1B
Poff (läge från) W 14.0 14.0
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 14.0 14.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Pdesign kW 2.60 3.40
    Årlig energiförbrukning kWh 162 211
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.63 5.65
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 1.36 1.42
      ineffekt kW 0.12 0.13
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.93 10.79
    C förhållande (25°C - 27/19) ineffekt kW 0.15 0.19
      Pdc kW 1.29 1.61
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.39 8.38
    A förhållande (35°C - 27/19) ineffekt kW 0.69 1.11
      Pdc kW 2.60 3.40
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.77 3.06
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 1.92 2.51
      ineffekt kW 0.37 0.53
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.23 4.73
  Värme (medelklimat) Årlig energiförbrukning kWh 925 1,002
    Pdesign kW 2.80 2.90
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.53 0.49
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+
    TBivalent Pdh (angiven värmekap) kW 2.48 2.57
      Effektförbrukning kW 0.89 0.97
      Tbiv (bivalent temperatur) °C -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.80 2.65
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.17 1.02
      Effektförbrukning kW 0.21 0.20
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.51 5.16
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -15 -15
      Pdh (angiven värmekap) kW 1.93 2.15
      Effektförbrukning kW 0.91 1.12
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.13 1.92
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.48 2.57
      Effektförbrukning kW 0.89 0.97
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.80 2.65
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.45 0.91
      Effektförbrukning kW 0.18 0.15
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.97 6.20
    B förhållande (2°C) Effektförbrukning kW 0.36 0.39
      Pdh (angiven värmekap) kW 1.51 1.56
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.19 4.04
Kylkapacitet Nom. kW 2.6 3.4
Pck (vevhusvärmarläge) W 0.0 0.0
Nominell verkningsgrad Årlig energiförbrukning kWh 345 (0.000) 556 (0.000)
  Energimärkningsdirektiv Värme A B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.77 (1) 3.06 (1)
Värme Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Värmekapacitet Nom. kW 3.20 4.00
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 0.69 1.11
  Värme Nom. kW 0.80 1.15
Kall säsong inkluderad Ja Ja
Anm: EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU
  Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last