Specifikationstabell för FTX-GV / RX-GV

FTX20GV1B / RX20GV1B FTX25GV1B / RX25GV1B FTX35GV1B / RX35GV1B FTX50GV1B / RX50G3V1B FTX50GV1B / RX50G2V1B FTX60GV1B / RX60G3V1B FTX60GV1B / RX60G2V1B FTX71GV1B / RX71GV1B9 FTX71GV1B / RX71GV1B
Poff (läge från) W       20.0   20.0   20.0  
Kyla Psb (standbyläge kyla) W       20.0   20.0   20.0  
Eurovent Rörledningslängd Kyla Mätningsförhållande m 5.0 5.0 5.0 5.0   5.0   5.0  
  Ljudeffektsnivå utomhus Cooling Nom. dBA 60 60 62 63 61 63 63 65 66
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Pdesign kW       5.00   6.00   7.10  
    Årlig energiförbrukning kWh       311   412   504  
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW       2.14   2.25   3.10  
      ineffekt kW       0.19   0.22      
    C förhållande (25°C - 27/19) ineffekt kW       0.30   0.42      
      Pdc kW       2.37   2.84   3.37  
    A förhållande (35°C - 27/19) ineffekt kW       1.51   2.14      
      Pdc kW       5.00   6.00   7.10  
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW       3.68   4.42   5.24  
      ineffekt kW       0.69   0.99      
  Värme (medelklimat) Årlig energiförbrukning kWh       1,578   1,795   2,593  
    Pdesign kW       4.60   4.80   6.50  
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW       0.84   0.93   1.21  
    TBivalent Pdh (angiven värmekap) kW       4.07   4.25   5.75  
      Effektförbrukning kW       1.73   1.92      
      Tbiv (bivalent temperatur) °C       -7   -7   -7  
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW       1.59   1.66   3.51  
      Effektförbrukning kW       0.30   0.36      
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C       -15   -15   -15  
      Pdh (angiven värmekap) kW       3.24   3.25   4.53  
      Effektförbrukning kW       1.63   1.79      
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW       4.07   4.25   5.75  
      Effektförbrukning kW       1.73   1.92      
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW       1.67   1.67   3.25  
      Effektförbrukning kW       0.26   0.29      
    B förhållande (2°C) Effektförbrukning kW       0.58   0.65      
      Pdh (angiven värmekap) kW       2.48   2.58   3.50  
Kylkapacitet Nom. Btu/h 6,800 (3) 8,500 (3) 10,900 (3) 17,100 (2) 17,100 (3) 20,500 (2) 20,500 (3) 24,200 (2) 24,200 (3)
  Min. kW 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3 2.3
  Nom. kcal/h 1,720 (3) 2,150 (3) 2,750 (3) 4,300 (2) 4,300 (3) 5,160 (2) 5,160 (3) 6,110 (2) 6,110 (3)
  Max. kW 2.6 3.0 3.8 6.0 6.0 6.7 6.7 8.5 8.5
  Min. kcal/h 1,120 1,120 1,120 1,460 1,460 1,460 1,460 1,980 1,980
  Min. Btu/h 4,400 4,400 4,400 5,800 5,800 5,800 5,800 7,800 7,800
  Nom. kW 2.0 (3) 2.5 (3) 3.2 (3) 5.0 (2) 5.0 (3) 6.0 (2) 6.0 (3) 7.1 (2) 7.1 (3)
  Max. Btu/h 8,900 10,200 13,000 20,500 20,500 22,900 22,900 29,000 29,000
  Max. kcal/h 2,240 2,580 3,270 5,160 5,160 5,760 5,760 7,310 7,310
Pck (vevhusvärmarläge) W       0.0   0.0   10.0  
Nominell verkningsgrad Annual energy consumption kWh 275 370 470 775 775 995 995 1,175 1,175
  Energimärkningsdirektiv Värme A A A A A B B B B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.62 3.38 3.37 3.23 3.23 3.02 3.02 3.02 3.02
Röranslutningar Liquid YD mm       6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas YD mm       12.7 12.7 12.70 12.70 15.9 15.9
  Kondensvatten YD mm       18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Värmekapacitet Min. Btu/h 4,400 4,400 4,400 5,800 5,800 5,800 5,800 7,800 7,800
  Nom. Btu/h 8,500 (4) 9,600 (4) 11,600 (4) 19,800 (3) 19,800 (4) 23,900 (3) 23,900 (4) 28,000 (3) 28,000 (4)
  Max. kcal/h 3,010 3,440 4,130 6,620 6,620 6,880 6,880 8,770 8,770
  Max. Btu/h 11,600 13,600 16,400 26,300 26,300 27,300 27,300 34,800 34,800
  Nom. kW 2.5 (4) 2.8 (4) 3.4 (4) 5.8 (3) 5.8 (4) 7.0 (3) 7.0 (4) 8.2 (3) 8.2 (4)
  Min. kW 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3 2.3
  Nom. kcal/h 2,150 (4) 2,410 (4) 2,920 (4) 4,990 (3) 4,990 (4) 6,020 (3) 6,020 (4) 7,050 (3) 7,050 (4)
  Min. kcal/h 1,120 1,120 1,120 1,460 1,460 1,460 1,460 1,980 1,980
  Max. kW 3.5 4.0 4.8 7.7 7.7 8.0 8.0 10.2 10.2
Pto (Thermostat off) W       60.0   60.0   60.0  
Ineffekt Kyla Min. kW 0.31 0.31 0.29 0.440 0.44 0.440 0.44 0.570 0.57
    Nom. kW 0.55 0.74 0.95 1.550 1.55 1.990 1.99 2.350 2.35
    Max. kW 0.72 1.05 1.30 2.080 2.08 2.400 2.40 3.200 3.20
  Värme Max. kW 0.95 1.11 1.29 2.530 2.53 2.810 2.81 3.820 3.82
    Min. kW 0.25 0.25 0.29 0.400 0.40 0.400 0.40 0.520 0.52
    Nom. kW 0.64 0.76 0.91 1.600 1.60 2.040 2.04 2.550 2.55
Anm: Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv) Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv) Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv) EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv) EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv) EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv)
  Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden) Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden) Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden) Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT, 24 °CVT, ekvivalent rörledningslängd: 5 m (horisontellt) Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden) Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT, 24 °CVT, ekvivalent rörledningslängd: 5 m (horisontellt) Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden) Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT, 24 °CVT, ekvivalent rörledningslängd: 5 m (horisontellt) Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden)
  Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT, 24 °CVT, ekvivalent rörledningslängd: 5 m (horisontellt) Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT, 24 °CVT, ekvivalent rörledningslängd: 5 m (horisontellt) Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT, 24 °CVT, ekvivalent rörledningslängd: 5 m (horisontellt) Värme: inomhustemperatur 20°CTT, utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m; nivåskillnad: 0m. Inomhusdel med hög fläkthastighet Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT, 24 °CVT, ekvivalent rörledningslängd: 5 m (horisontellt) Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT, 24 °CVT, ekvivalent rörledningslängd: 5 m (horisontellt) Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT, 24 °CVT, ekvivalent rörledningslängd: 5 m (horisontellt)
  Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Värme: inomhustemperatur 20°CTT, utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m; nivåskillnad: 0m. Inomhusdel med hög fläkthastighet Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Värme: inomhustemperatur 20°CTT, utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m; nivåskillnad: 0m. Inomhusdel med hög fläkthastighet Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Värme: inomhustemperatur 20°CTT, utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m; nivåskillnad: 0m. Inomhusdel med hög fläkthastighet
  Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last   Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last   Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last   Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last
Kyla Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling       0.25   0.25   0.25  
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy label       5.63   5.10   4.93  
    D förhållande (20°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd       11.14   10.15   9.48  
    C förhållande (25°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd       8.02   6.74   6.87  
    A förhållande (35°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd       3.32   2.81   2.90  
    B förhållande (30°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd       5.33   4.48   4.57  
  Värme (medelklimat) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a       A+   A   A  
    TBivalent Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop       2.35   2.21   2.08  
    C förhållande (7°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop       5.28   4.66   4.60  
    TOL Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop       1.99   1.82   1.75  
    A förhållande (-7°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop       2.35   2.21   2.08  
    D förhållande (12°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop       6.50   5.81   5.65  
    B förhållande (2°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop       4.27   3.95   3.76  
Värme Heating-=-Heating cdh degradation heating       0.25   0.25   0.25  
Röranslutningar Värmeisolering       Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas
Kall säsong inkluderad       Ja   Ja   Ja