Specifikationstabell för FTX-KV / RX-K

FTX20K2V1B / RX20K5V1B FTX20K2V1B / RX20K2V1B FTX25K2V1B / RX25K2V1B FTX25K2V1B / RX25K5V1B FTX35K2V1B / RX35K2V1B FTX35K2V1B / RX35K5V1B FTX50KMV1B / RX50KV1B FTX71KMV1B / RX71KV1B FTX60KMV1B / RX60KV1B
Poff (läge från) W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Pdesign kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.50 3.50 5.00 7.10 6.00
    Årlig energiförbrukning kWh 105 105 134 134 190 190 266 473 311
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.66 6.66 6.55 6.55 6.44 6.44 6.59 5.25 6.76
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 1.32 1.32 1.32 1.32 1.35 1.35 2.23 2.54 2.32
      ineffekt kW 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.22 0.23 0.21
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.68 9.68 9.68 9.68 9.57 9.57 10.14 11.00 11.20
    C förhållande (25°C - 27/19) ineffekt kW 0.14 0.14 0.14 0.14 0.20 0.20 0.31 0.56 0.35
      Pdc kW 1.22 1.22 1.22 1.22 1.56 1.56 2.51 3.36 2.84
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.66 8.66 8.66 8.66 8.00 8.00 8.14 6.05 8.10
    A förhållande (35°C - 27/19) ineffekt kW 0.50 0.50 0.66 0.66 1.02 1.02 1.41 2.72 1.64
      Pdc kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.50 3.50 5.06 7.10 6.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.98 3.98 3.78 3.78 3.43 3.43 3.58 2.61 3.65
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 1.47 1.47 1.84 1.84 2.43 2.43 3.69 5.23 4.42
      ineffekt kW 0.23 0.23 0.35 0.35 0.46 0.46 0.74 1.49 0.89
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.30 6.30 5.19 5.19 5.26 5.26 4.98 3.52 4.94
  Värme (medelklimat) Årlig energiförbrukning kWh 662 662 729 729 845 845 1,570 2,277 1,640
    Pdh värmekapacitet vid -10° kW 1.74 1.74 1.85 1.85 2.17 2.17 4.07 4.89 4.12
    Pdesign kW 2.20 2.20 2.40 2.40 2.80 2.80 4.60 6.20 4.80
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.46 0.46 0.55 0.55 0.63 0.63 0.53 1.31 0.68
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A A+
    TBivalent Pdh (angiven värmekap) kW 1.95 1.95 2.12 2.12 2.48 2.48 3.99 5.48 4.25
      Effektförbrukning kW 0.67 0.67 0.75 0.75 0.93 0.93 1.74 2.42 1.89
      Tbiv (bivalent temperatur) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.90 2.90 2.84 2.84 2.68 2.68 2.29 2.26 2.25
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 0.92 0.92 0.92 0.92 1.00 1.00 1.59 2.15 1.65
      Effektförbrukning kW 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.30 0.46 0.31
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.10 6.10 6.13 6.13 6.11 6.11 5.27 4.69 5.27
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Pdh (angiven värmekap) kW 1.40 1.40 1.40 1.40 1.65 1.65 4.20 3.91 3.91
      Effektförbrukning kW 0.77 0.77 0.77 0.77 0.86 0.86 2.04 1.99 2.16
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.82 1.82 1.82 1.82 1.92 1.92 2.06 1.96 1.81
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.95 1.95 2.12 2.12 2.48 2.48 3.99 5.48 4.25
      Effektförbrukning kW 0.67 0.67 0.75 0.75 0.93 0.93 1.74 2.42 1.89
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.91 2.91 2.84 2.84 2.68 2.68 2.29 2.26 2.25
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.02 1.02 1.02 1.02 1.10 1.10 1.93 1.52 2.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.08 7.08 7.12 7.12 7.10 7.10 6.41 6.74 6.41
    B förhållande (2°C) Effektförbrukning kW 0.24 0.24 0.27 0.27 0.31 0.31 0.57 0.86 0.59
      Pdh (angiven värmekap) kW 1.18 1.18 1.29 1.29 1.50 1.50 2.45 3.34 2.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.86 4.86 4.76 4.76 4.85 4.85 4.31 3.90 4.34
Kylkapacitet Nom. kW 2.0 2.0 2.5 2.5 3.5 3.5 5.0 7.1 6.0
Pck (vevhusvärmarläge) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nominell verkningsgrad Annual energy consumption kWh 251 (0.000) 251 (0.000) 331 (0.000) 331 (0.000) 510 (0.000) 510 (0.000) 698 (0.000) 1,360 (0.000) 822 (0.000)
  Nominal efficiency-=-Cop 3.98 3.98 3.78 3.78 3.43 3.43 3.58 2.61 3.65
Värme Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Värmekapacitet Nom. kW 2.50 2.50 3.00 3.00 4.00 4.00 6.00 8.20 7.00
Pto (Thermostat off) W 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 12.0 14.0 12.0
Ineffekt Värme Nom. kW 0.52 0.52 0.69 0.69 1.00 1.00 1,579.00 2,570.00 1,928.00
Kall säsong inkluderad Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja