Specifikationstabell för FTXG-LS / RXLG-M

FTXG25LV1BS / RXLG25M2V1B FTXG35LV1BS / RXLG35M2V1B
Poff (läge från) W 1.0 1.0
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 1.0 1.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Pdesign kW 2.50 3.50
    Årlig energiförbrukning kWh 124 184
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 7.04 6.67
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 2.18 2.36
      ineffekt kW 0.21 0.23
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.43 10.32
    C förhållande (25°C - 27/19) ineffekt kW 0.23 0.28
      Pdc kW 1.98 2.27
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.51 8.24
    A förhållande (35°C - 27/19) ineffekt kW 0.68 0.98
      Pdc kW 2.50 3.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.68 3.57
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.58
      ineffekt kW 0.25 0.45
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 7.44 5.72
  Värme (medelklimat) Årlig energiförbrukning kWh 755 913
    Pdesign kW 2.50 3.00
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.00 0.00
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A++ A++
    TBivalent Pdh (angiven värmekap) kW 2.50 3.00
      Effektförbrukning kW 0.95 1.22
      Tbiv (bivalent temperatur) °C -10 -10
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.62 2.45
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.30 1.34
      Effektförbrukning kW 0.24 0.24
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.43 5.52
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -25 -25
      Pdh (angiven värmekap) kW 1.75 1.95
      Effektförbrukning kW 0.72 0.82
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.43 2.38
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.21 2.65
      Effektförbrukning kW 0.64 0.80
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.46 3.32
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.41 1.45
      Effektförbrukning kW 0.24 0.24
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.88 6.04
    B förhållande (2°C) Effektförbrukning kW 0.27 0.33
      Pdh (angiven värmekap) kW 1.35 1.62
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.01 4.84
  Värme (kallt klimat) Årlig energiförbrukning kWh 1,879 2,427
    Pdesignh kW 3.60 4.40
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 1.57 1.96
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating cold climate energy efficiency class 4.12 3.90
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.41 1.45
      Effektförbrukning kW 0.24 0.24
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.88 6.04
    TBivalent Effektförbrukning kW 1.15 1.78
      Tbiv (bivalent temperatur) °C -15 -15
      Pdh (angiven värmekap) kW 3.02 3.59
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.62 2.02
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -25 -25
      Effektförbrukning kW 0.72 0.82
      Pdh (angiven värmekap) kW 1.75 1.95
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.43 2.38
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.30 1.34
      Effektförbrukning kW 0.24 0.24
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.43 5.52
    A förhållande (-15°C) Pdh (angiven värmekap) kW 3.02 3.59
      Effektförbrukning kW 1.15 1.78
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-A Condition (-15°C)-=-Copd declared cop 2.62 2.02
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.21 2.65
      Effektförbrukning kW 0.64 0.80
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.46 3.32
    B förhållande (2°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.35 1.62
      Effektförbrukning kW 0.27 0.33
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.01 4.84
Kylkapacitet Nom. Btu/h 8,530 (2) 11,940 (2)
  Min. kW 1.3 1.4
  Nom. kcal/h 2,150 (2) 3,000 (2)
  Max. kW 4.0 4.6
  Min. kcal/h 1,120 1,200
  Min. Btu/h 4,440 4,780
  Nom. kW 2.5 (2) 3.5 (2)
  Max. Btu/h 13,650 15,700
  Max. kcal/h 3,440 3,950
Pck (vevhusvärmarläge) W 0.0 0.0
Nominell verkningsgrad Annual energy consumption kWh 340 (0.000) 490 (0.000)
  Energimärkningsdirektiv Värme A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.68 (1) 3.57 (1)
Värme Psb (standbyläge värme) W 1.0 1.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Röranslutningar Liquid YD mm 6.35 6.35
  Gas YD mm 9.5 9.5
  Kondensvatten YD mm 18 18
  Värmeisolering Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas
Värmekapacitet Min. Btu/h 3,400 (6) 3,400 (6)
  Nom. Btu/h 15,000 (2) 17,400 (2)
  Max. kcal/h 5,250 5,760
  Max. Btu/h 20,800 22,860
  Nom. kW 4.4 (2) 5.1 (2)
  Min. kW 1.0 (6) 1.0 (6)
  Nom. kcal/h 3,780 (2) 4,390 (2)
  Min. kcal/h 860 (6) 860 (6)
  Max. kW 6.1, 3.6 (7) 6.7, 4.2 (7)
Pto (Thermostat off) W 9.0 9.0
Ineffekt Kyla Min. kW 0.250 0.250
    Nom. kW 0.680 (2) 0.980 (2)
    Max. kW 1.090 1.240
  Värme Max. kW 1.610 2.070
    Min. kW 0.250 0.250
    Nom. kW 1.020 (2) 1.310 (2)
Inomhusdel Ja Ja
Ström Nominell belastningsström - 50Hz Värme A 5.8 (3), 5.5 (4), 5.3 (5) 6.5 (3), 6.3 (4), 6.0 (5)
    Kyla A 3.7 (3), 3.6 (4), 3.5 (5) 4.9 (3), 4.7 (4), 4.5 (5)
Anm: EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU
  Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last
  220V 220V
  230V 230V
  240V 240V
  För märkt minimal värmekapacitet ställs inomhusenhetens fläkt på läge SL För märkt minimal värmekapacitet ställs inomhusenhetens fläkt på läge SL
  Maximal värmekapacitet vid utetemperatur -15°C Maximal värmekapacitet vid utetemperatur -15°C