FTXJ20MV1BW FTXJ25MV1BW FTXJ35MV1BW FTXJ50MV1BW
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 0.023 0.023 0.033 0.033
  Värme Nom. kW 0.031 0.033 0.042 0.043
Hölje Colour   Vit Vit Vit Vit
Dimensioner Enhet Höjd mm 303 303 303 303
    Bredd mm 998 998 998 998
    Djup mm 212 212 212 212
  Packad enhet Höjd mm 322 322 322 322
    Bredd mm 1,101 1,101 1,101 1,101
    Djup mm 389 389 389 389
Vikt Enhet kg 12 12 12 12
  Packad enhet kg 16 16 16 16
Emballage Vikt kg 4 4 4 4
Värmeväxlare Längd mm 610 610 610 610
  Rader Kvantitet   2 2 2 2
  Flänsdelning mm 1.20 1.20 1.20 1.20
  Steg Kvantitet   18 18 18 18
  Genomgångar Quantity   3.00 3.00 3.00 1.97
  Rörtyp   Ø6.35 Hi-XB Ø6.35 Hi-XB Ø6.35 Hi-XB Ø6.35 Hi-XB
  Fläns Typ   Multislitsad fläns Multislitsad fläns Multislitsad fläns Multislitsad fläns
Fläkt Typ   Tvärströmsfläkt Tvärströmsfläkt Tvärströmsfläkt Tvärströmsfläkt
  Luftflödeshastighet Kyla Hög m³/min 8.9 8.9 10.9 10.9
      Hög cfm 313 313 385 385
      Medel m³/min 6.6 6.6 7.8 8.9
      Medium cfm 234 234 276 313
      Låg m³/min 4.4 4.4 4.8 6.8
      Låg cfm 155 155 168 239
      Tyst drift m³/min 2.6 2.6 2.9 3.6
      Tyst drift cfm 91 91 102 128
    Värme Hög m³/min 10.2 11.0 12.4 12.6
      Hög cfm 361 388 438 446
      Medel m³/min 8.4 8.6 9.6 10.5
      Medium cfm 298 303 340 372
      Låg m³/min 6.3 6.3 6.9 8.1
      Låg cfm 223 223 245 284
      Tyst drift m³/min 3.8 3.8 4.1 5.0
      Tyst drift cfm 133 133 144 176
Fläktmotor Kvantitet   1 1 1 1
  Model   KFD-280-40-8G1 KFD-280-40-8G1 KFD-280-40-8G1 KFD-280-40-8G1
  Hastighet Steg   5 + tyst, + auto. 5 + tyst, + auto. 5 + tyst, + auto. 5 + tyst, + auto.
    Kyla Hög varv/min 1,440 1,440 1,710 1,710
      Medium varv/min 1,140 1,140 1,300 1,440
      Låg varv/min 840 840 890 1,160
      Tyst drift varv/min 600 600 640 740
    Värme Hög varv/min 1,620 1,720 1,910 1,940
      Medium varv/min 1,380 1,400 1,540 1,660
      Låg varv/min 1,100 1,100 1,180 1,330
      Tyst drift varv/min 760 760 800 920
  Utgång Uppskattad W 29 29 29 29
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 54 54 59 60
  Värme dBA 56 56 59 60
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 38 38 45 46
    Medel dBA 32 32 34 40
    Låg dBA 25 25 26 35
    Tyst drift dBA 19 19 20 25
  Värme Hög dBA 40 41 45 47
    Medel dBA 34 34 37 41
    Låg dBA 28 28 29 35
    Tyst drift dBA 19 19 20 25
Köldmedium Type   R-32 R-32 R-32 R-32
Röranslutningar Liquid YD mm 6,35 6,35 6,35 6,35
  Gas YD mm 9.50 9.50 9.50 12.70
  Kondensvatten   18 18 18 18
  Värmeisolering   Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas
Luftfilter Type   Flyttbar/tvättbar Flyttbar/tvättbar Flyttbar/tvättbar Flyttbar/tvättbar
Styrning av luftriktning Höger, vänster, horisontell, ner Höger, vänster, horisontell, ner Höger, vänster, horisontell, ner Höger, vänster, horisontell, ner
Temperaturkontroll Mikroprocessorstyrning Mikroprocessorstyrning Mikroprocessorstyrning Mikroprocessorstyrning
Styrsystem Infraröd fjärrkontroll   ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9
Standardtillbehör Bruksanvisning 1 1 1 1
  Installationsanvisning 1 1 1 1
  Trådlös fjärrkontroll 1 1 1 1
  AAA torrbatterier 2 2 2 2
  Hållare för fjärrkontroll 1 1 1 1
  Fästskruvar för monteringsplåt 5 5 5 5
  Monteringsplåt 1 1 1 1
  Luftreningsfilter med titanapatit 2 2 2 2
  Fästskruv för fjärrkontrollhållare 2 2 2 2
  Fästskruvar för inomhusenhet 2 2 2 2
  Skruvlock 2 2 2 2
  Adaptersats för WLAN 1 1 1 1
Strömförsörjning Namn   V1 V1 V1 V1
  Fas   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240
Effektfaktor Nominell Kyla % 87.10 (1.000), 83.30 (2.000), 79.90 (3.000) 87.10 (1.000), 83.30 (2.000), 79.90 (3.000) 93.80 (1.000), 89.60 (2.000), 85.90 (3.000) 93.80 (1.000), 89.60 (2.000), 85.90 (3.000)
    Värme % 93.90 (1.000), 89.90 (2.000), 86.10 (3.000) 93.80 (1.000), 89.60 (2.000), 85.90 (3.000) 90.90 (1.000), 87.00 (2.000), 83.30 (3.000) 93.10 (1.000), 89.00 (2.000), 85.30 (3.000)
Current Nominell belastningsström - 50Hz Kyla A 0.12 0.12 0.16 0.16
    Värme A 0.15 0.16 0.21 0.22
Ledningsdragningsanslutningar - 50 Hz For power supply Kvantitet   3 3 3 3
    Uppmärksamma   3 för strömförsörjning, 4 för sammankoppling mellan enheter (jordledning ingår) 3 för strömförsörjning, 4 för sammankoppling mellan enheter (jordledning ingår) 3 för strömförsörjning, 4 för sammankoppling mellan enheter (jordledning ingår) 3 för strömförsörjning, 4 för sammankoppling mellan enheter (jordledning ingår)
Anm: (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V