FTXL25J2V1B / RXL25M2V1B FTXL35J2V1B / RXL35M2V1B
Poff (läge från) W 1.0 1.0
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 1.0 1.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Pdesign kW 2.50 3.50
    Årlig energiförbrukning kWh 146 209
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.01 5.87
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 2.17 2.17
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.95 9.95
    C förhållande (25°C - 27/19) Pdc kW 2.02 2.02
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.13 7.13
    A förhållande (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 3.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.12 3.07
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.02 5.13
  Värme (medelklimat) Årlig energiförbrukning kWh 793 998
    Pdesign kW 2.50 3.00
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.00 0.00
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+
    TBivalent Pdh (angiven värmekap) kW 2.50 3.00
      Tbiv (bivalent temperatur) °C -10 -10
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.03 2.27
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.28 1.28
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.33 5.33
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -25 -25
      Pdh (angiven värmekap) kW 1.76 2.02
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.49 2.11
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.21 2.65
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.22 3.15
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.32 1.32
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.50 5.50
    B förhållande (2°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.35 1.62
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.66 4.39
  Värme (kallt klimat) Årlig energiförbrukning kWh 1,944 2,691
    Pdesignh kW 3.60 4.40
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 1.00 1.30
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating cold climate energy efficiency class 3.63 3.51
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.32 1.32
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.50 5.50
    TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C -15 -15
      Pdh (angiven värmekap) kW 2.98 3.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.85 1.79
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -25 -25
      Pdh (angiven värmekap) kW 1.76 2.02
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.49 2.11
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.28 1.28
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.33 5.33
    A förhållande (-15°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.98 3.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-A Condition (-15°C)-=-Copd declared cop 2.85 1.79
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.21 2.65
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.35 3.15
    B förhållande (2°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.35 1.62
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.66 4.39
Kylkapacitet Min. kW 1.2 1.3
  Uppskattad Btu/h 8,530 11,943
  Max. kW 3.4 3.8
  Min. kcal/h 1,118 1,120
  Min. Btu/h 4,436 4,400
  Uppskattad kcal/h 2,150 3,010
  Max. Btu/h 12,966 13,000
  Uppskattad kW 2.5 3.5
  Max. kcal/h 3,268 3,270
Pck (vevhusvärmarläge) W 0.0 0.0
Nominell verkningsgrad Årlig energiförbrukning kWh 400.5 (0.000) 570 (0.000)
  Energimärkningsdirektiv Värme B B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.12 3.07
Värme Psb (standbyläge värme) W 1.0 1.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Röranslutningar Liquid YD mm 6.35 6.35
  Gas YD mm 9.5 9.5
  Kondensvatten YD mm 18 18
  Värmeisolering Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas
Värmekapacitet Min. Btu/h 3,753 4,095
  Uppskattad Btu/h 10,919 12,966
  Max. kcal/h 4,730.0 5,159.0
  Uppskattad kcal/h 2,752 3,267
  Uppskattad kW 3.2 3.8
  Max. Btu/h 18,767.0 20,473.0
  Min. kW 1.1 1.2
  Min. kcal/h 946 1,032
  Max. kW 5.5 6.0
Pto (Thermostat off) W 31.0 31.0
Effektförbrukning Kyla Min. kW 0.290 0.290
    Nom. kW 0.801 1.140
    Max. kW 1.300 1.300
  Värme Max. kW 2.142 2.890
    Min. kW 0.240 0.240
    Nom. kW 0.722 0.902
Inomhusdel Ja Ja
Current Nominell belastningsström - 50Hz Värme A 3.6 (2), 3.5 (3), 3.4 (4) 4.0 (2), 3.8 (3), 3.7 (4)
    Kyla A 4.0 (2), 3.8 (3), 3.6 (4) 6.4 (2), 6.2 (3), 6.0 (4)
Anm: För märkt minimal värmekapacitet ställs inomhusenhetens fläkt på läge SL För märkt minimal värmekapacitet ställs inomhusenhetens fläkt på läge SL
  220V 220V
  230V 230V
  240V 240V
  EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU
  Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last