Specifikationstabell för FTXN-MB / RXN-MB

FTXN25MV1B / RXN25MV1B (Arkiverade) FTXN35MV1B / RXN35MV1B (Arkiverade) FTXN50MV1B / RXN50MV1B (Arkiverade) FTXN60MV1B / RXN60MV1B (Arkiverade)
Poff (läge från) W 8.9 18.0 14.8 36.5
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 8.9 18.0 14.8 36.5
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Pdesign kW 2.56 3.41 5.48 6.23
    Årlig energiförbrukning kWh 160 213 342 423
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.61 5.61 5.61 5.15
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 1.45 1.63 2.26 2.41
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.25 11.59 10.38 10.19
    C förhållande (25°C - 27/19) Pdc kW 1.40 1.63 2.57 2.94
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.11 9.73 7.07 7.76
    A förhållande (35°C - 27/19) Pdc kW 2.56 3.41 5.48 6.23
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.69 2.83 3.19 3.23
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 1.86 2.51 4.03 4.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.14 4.98 4.98 4.98
  Värme (medelklimat) Årlig energiförbrukning kWh 922 948 1,277 1,396
    Pdesign kW 2.51 2.58 3.64 3.80
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.55 0.53 0.69 0.72
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A A A A
    TBivalent Pdh (angiven värmekap) kW 2.22 2.28 3.22 3.36
      Tbiv (bivalent temperatur) °C -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.18 2.14 2.62 2.72
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.10 1.07 1.33 1.33
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.91 4.79 5.04 4.60
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -14 -14 -14 -14
      Pdh (angiven värmekap) kW 1.61 1.74 2.58 2.71
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.73 1.70 2.43 2.47
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.22 2.28 3.22 3.36
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.18 2.14 2.62 2.72
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.29 1.27 1.58 1.56
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.10 6.01 6.24 5.63
    B förhållande (2°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.37 1.38 1.92 2.03
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.12 4.17 4.02 3.85
Kylkapacitet Nom. Btu/h 8,700 11,600 18,700 21,300
  Min. kW 1.300 1.300 1.630 1.750
  Max. kW 3.000 3.800 6.200 6.500
  Min. Btu/h 4,400 4,400 5,600 6,000
  Nom. kW 2.560 3.410 5.480 6.230
  Max. Btu/h 10,200 13,000 21,200 22,200
Pck (vevhusvärmarläge) W 0.0 0.0 0.0 0.0
Nominell verkningsgrad Annual energy consumption kWh 346.5 (0.000) 602.5 (0.000) 859.0 (0.000) 965.5 (0.000)
  Energimärkningsdirektiv Värme A C B A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.69 (1) 2.83 (1) 3.19 (1) 3.23 (1)
Värme Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25
Värmekapacitet Min. Btu/h 4,400 4,400 4,000 4,100
  Nom. Btu/h 9,700 12,200 19,200 21,800
  Max. Btu/h 13,600 16,200 22,500 24,200
  Nom. kW 2.840 3.580 5.620 6.400
  Min. kW 1.300 1.300 1.170 1.200
  Max. kW 4.000 4.750 6.600 7.100
Pto (Thermostat off) W 28.8 29.9 28.0 51.6
Ineffekt Kyla Min. kW 0.280 0.290 0.280 0.280
    Nom. kW 0.693 1.205 1.718 1.931
    Max. kW 0.990 1.390 1.910 2.000
  Värme Max. kW 1.100 1.480 1.880 2.000
    Min. kW 0.260 0.285 0.240 0.240
    Nom. kW 0.700 0.950 1.500 1.680
Inomhusdel Ja Ja Ja Ja
Ström Nominell belastningsström - 50Hz Värme A 3.83 5.19 6.65 7.46
    Kyla A 3.82 5.73 7.51 8.52
Anm: EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU
  Alla specifikationer får ändras av tillverkaren utan föregående meddelande. Alla specifikationer får ändras av tillverkaren utan föregående meddelande. Alla specifikationer får ändras av tillverkaren utan föregående meddelande. Alla specifikationer får ändras av tillverkaren utan föregående meddelande.
  Alla enheter är testade och överensstämmer med ISO5151 (ingen kanalfläkt) eller ISO13253 (kanalfläkt). Alla enheter är testade och överensstämmer med ISO5151 (ingen kanalfläkt) eller ISO13253 (kanalfläkt). Alla enheter är testade och överensstämmer med ISO5151 (ingen kanalfläkt) eller ISO13253 (kanalfläkt). Alla enheter är testade och överensstämmer med ISO5151 (ingen kanalfläkt) eller ISO13253 (kanalfläkt).
  Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last