Specifikationstabell för FTXS-G / RXS-F8

FTXS71GV1B / RXS71FAV1B8
Poff (läge från) W 20.0
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 20.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Pdesign kW 7.10
    Årlig energiförbrukning kWh 471
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.28
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 3.25
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.00
    C förhållande (25°C - 27/19) Pdc kW 3.36
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.40
    A förhållande (35°C - 27/19) Pdc kW 7.10
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.20
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 5.24
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.92
  Värme (medelklimat) Årlig energiförbrukning kWh 2,276
    Pdesign kW 6.20
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.83
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A
    TBivalent Pdh (angiven värmekap) kW 5.48
      Tbiv (bivalent temperatur) °C -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.26
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.28
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.85
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -15
      Pdh (angiven värmekap) kW 5.18
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.77
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 5.48
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.26
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.60
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.20
    B förhållande (2°C) Pdh (angiven värmekap) kW 3.34
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.05
Kylkapacitet Nom. Btu/h 24,200
  Min. kW 2.3
  Nom. kcal/h 6,110
  Max. kW 8.5
  Min. kcal/h 1,980
  Min. Btu/h 7,800
  Nom. kW 7.10
  Max. Btu/h 29,000
  Max. kcal/h 7,310
Pck (vevhusvärmarläge) W 10.0
Nominell verkningsgrad Annual energy consumption kWh 1,175 (0.000)
  Energimärkningsdirektiv Värme B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.02
Värme Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25
Röranslutningar Liquid YD mm 6.35
  Gas YD mm 15.9
  Kondensvatten YD mm 18
  Värmeisolering Rör för både vätska och gas
Värmekapacitet Min. Btu/h 7,800
  Nom. Btu/h 28,000
  Max. kcal/h 8,770
  Max. Btu/h 34,800
  Nom. kW 8.20
  Min. kW 2.3
  Nom. kcal/h 7,050
  Min. kcal/h 1,980
  Max. kW 10.2
Pto (Thermostat off) W 42.0
Ineffekt Kyla Min. kW 0.570
    Nom. kW 2.350
    Max. kW 3.200
  Värme Max. kW 3.820
    Min. kW 0.520
    Nom. kW 2.550
Kall säsong inkluderad Ja
Ström Nominell belastningsström - 50Hz Värme A 11.7 (2), 11.2 (3), 10.7 (4)
    Kyla A 10.8 (2), 10.4 (3), 9.9 (4)
Anm: EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU
  220V
  230V
  240V
  Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last