Specifikationstabell för FUA-A / RZQG-L9V1

FUA71AVEB / RZQG71L9V1B FUA100AVEB / RZQG71L9V1B FUA100AVEB / RZQG100L9V1B FUA125AVEB / RZQG125L9V1B
Kylkapacitet Nom. kW 6.80 6.80 9.50 12.00
Värmekapacitet Nom. kW 7.50   10.80 13.50
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   4.07 4.07 4.08 3.40
  COP   4.08   3.95 3.42
  Annual energy consumption kWh 835   1,164 1,765
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A   A A
    Värme   A   A B
Space cooling Energieffektivitetsklass   A++ A++ A++ A+
  Kapacitet Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 12.00
  SEER   6.42 6.42 6.11 5.61
  Årlig energiförbrukning kWh/a 371 371 545 749
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass   A+ A+ A+ A+
  Kapacitet Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 14.13
  SCOP/A   4.20 4.20 4.50 4.44
  Årlig energiförbrukning kWh/a 2,534 2,534 3,516 4,456
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Se separat ritning för driftsområde (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Se separata ritningar för elektriska data (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
  (3) - Se separat ritning för driftsområde   (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde
  (4) - Se separata ritningar för elektriska data   (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data