Specifikationstabell för FUA-A / RZQG-L9V1

FUA71AVEB / RZQG71L9V1B FUA100AVEB / RZQG71L9V1B FUA100AVEB / RZQG100L9V1B FUA125AVEB / RZQG125L9V1B
Kylkapacitet Nom. kW 6.80 6.80 9.50 12.00
  Nom. Btu/h 23,200 23,203 32,400 40,900
  Nom. kcal/h 5,847 5,847 8,169 10,318
Värmekapacitet Nom. kW 7.50   10.80 13.50
  Nom. Btu/h 25,600   36,900 46,100
  Nom. kcal/h 6,449   9,286 11,608
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 1.67 1.67 2.33 3.53
  Värme Nom. kW 1.84   2.73 3.95
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   4.07 4.07 4.08 3.40
  COP   4.08   3.95 3.42
  Årlig energiförbrukning kWh 835   1,164 1,765
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A   A A
    Värme   A   A B
Rumskyla Energieffektivitetsklass   A++ A++ A++ A+
  Kapacitet Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 12.00
  SEER   6.42 6.42 6.11 5.61
  Årlig energiförbrukning kWh/a 371 371 545 749
  A tillstånd (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 12.00
    EERd   4.07 4.07 4.08 3.40
    Inmatad effekt kW 1.67 1.67 2.33 3.53
  B tillstånd (30°C - 27/19) Pdc kW 5.16 5.16 7.08 8.84
    EERd   4.63 4.63 4.51 4.35
    Inmatad effekt kW 1.11 1.11 1.57 2.03
  C tillstånd (25°C - 27/19) Pdc kW 4.01 4.01 5.64 5.86
    EERd   8.61 8.61 7.88 6.76
    Inmatad effekt kW 0.47 0.47 0.72 0.87
  D tillstånd (20°C - 27/19) Pdc kW 4.17 4.17 5.85 5.57
    EERd   11.42 11.42 10.08 8.68
    Inmatad effekt kW 0.37 0.37 0.58 0.64
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass   A+ A+ A+ A+
  Kapacitet Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 14.13
  SCOP/A   4.20 4.20 4.50 4.44
  SCOPnet/A   4.22 4.22 4.53 4.47
  Pdh Heating capacity at -10° kW 6.66 6.66 9.63 12.19
  Årlig energiförbrukning kWh/a 2,534 2,534 3,516 4,456
  Erfordrad backup-uppvärmningskap vid konstruktionsvillkor kW 0.94 0.94 1.67 1.94
  TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -15 -15 -15 -15
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 6.55 6.55 9.01 11.67
    COPd (deklarerad COP)   2.22 2.22 2.71 1.99
    Inmatad effekt kW 2.95 2.95 3.32 5.86
  TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C -7 -7 -7 -7
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 6.72 6.72 10.00 12.50
    COPd (deklarerad COP)   2.99 2.99 3.63 2.89
    Inmatad effekt kW 2.25 2.25 2.75 4.33
  A Tillstånd (-7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 6.72 6.72 10.00 12.50
    COPd (deklarerad COP)   2.99 2.99 3.63 2.89
    Inmatad effekt kW 2.25 2.25 2.75 4.33
  B Tillstånd (2°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 4.09 4.09 6.26 7.61
    COPd (deklarerad COP)   3.76 3.76 3.92 4.00
    Inmatad effekt kW 1.09 1.09 1.60 1.90
  C Tillstånd (7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 2.90 2.90 4.12 4.89
    COPd (deklarerad COP)   6.22 6.22 6.33 6.81
    Inmatad effekt kW 0.47 0.47 0.65 0.72
  D Tillstånd (12°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 3.30 3.30 4.71 5.38
    COPd (deklarerad COP)   7.25 7.25 7.40 7.82
    Inmatad effekt kW 0.46 0.46 0.64 0.69
Effektförbrukning i annat läge än aktivt läge Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000
  Läge off Kyla POFF kW 0.009 0.009 0.009 0.009
    Värme POFF kW 0.009 0.009 0.009 0.009
  Standby-läge Kyla PSB kW 0.009 0.009 0.009 0.009
    Värme PSB kW 0.009 0.009 0.009 0.009
  Termostat-off-läge Kyla PTO kW 0.007 0.007 0.009 0.009
    Värme PTO kW 0.007 0.007 0.009 0.009
Kyla Cdc (nedbrytningskyla)   0.25 0.25 0.25 0.25
Värme Cdc (nedbrytningsvärme)   0.25 0.25 0.25 0.25
Kylfunktion inkluderad Ja Ja Ja Ja
Värmefunktion inkluderad Ja Ja Ja Ja
Medelklimat inkluderad Ja Ja Ja Ja
Kall säsong inkluderad nej nej nej nej
Varm säsong inkluderad nej nej nej nej
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 64 64 66 67
  Ljudeffektsnivå inomhus Kyla Nom. dBA 59 64 64 65
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Se separat ritning för driftsområde (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Se separata ritningar för elektriska data (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
  (3) - Se separat ritning för driftsområde   (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde
  (4) - Se separata ritningar för elektriska data   (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data