Specifikationstabell för FUA-A / RZQSG-L(8)Y1

FUA100AVEB / RZQSG100L8Y1B FUA125AVEB / RZQSG125L8Y1B
Kylkapacitet Nom. kW 9.5 12.0
Värmekapacitet Nom. kW 10.8 13.5
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   3.21 2.65
  COP   3.61 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,480 2,264
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A D
    Värme   A B
Space cooling Energieffektivitetsklass   A+ A
  Kapacitet Pdesign kW 9.50 12.00
  SEER   5.61 5.30
  Årlig energiförbrukning kWh/a 593 793
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass   A+ A
  Kapacitet Pdesign kW 7.60 7.60
  SCOP/A   4.01 3.85
  Årlig energiförbrukning kWh/a 2,654 2,764
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
  (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde
  (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data