Specifikationstabell för FUA-A / RZQSG-L(8)Y1

FUA100AVEB / RZQSG100L8Y1B FUA125AVEB / RZQSG125L8Y1B
Utomhusdel RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1
Kylkapacitet Nom. kW 9.50 12.0
Värmekapacitet Nom. kW 10.8 13.5
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 2.96 4.53
  Värme Nom. kW 2.99 3.95
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   3.21 2.65
  COP   3.61 3.41
  Årlig energiförbrukning kWh 1,480 (0.000) 2,265 (0.000)
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A D
    Värme   A B
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Klass för energieffektivitet   A+ A
    Pdesign kW 9.50 12.0
    SEER   5.61 5.30
    Årlig energiförbrukning kWh 593 793
    A förhållande (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50 12.0
      EERd   3.21 2.65
      ineffekt kW 2.96 4.53
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 8.84
      EERd   3.73 3.01
      ineffekt kW 1.88 2.94
    C förhållande (25°C - 27/19) Pdc kW 4.59 5.69
      EERd   7.23 7.33
      ineffekt kW 0.64 0.78
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 4.02 3.96
      EERd   9.63 10.4
      ineffekt kW 0.42 0.38
  Värme (medelklimat) Klass för energieffektivitet   A+ A
    Pdesign kW 7.60 7.60
    SCOP   4.01 3.85
    SCOPnet   4.02 3.86
    Pdh värmekapacitet vid -10° kW 7.04 7.05
    Årlig energiförbrukning kWh 2,654 2,764
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.56 0.55
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -15 -15
      Pdh (angiven värmekap) kW 7.56 7.60
      COPd (angiven COP)   1.89 1.88
      Effektförbrukning kW 4.00 4.05
    TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C -7 -7
      Pdh (angiven värmekap) kW 6.72 6.72
      COPd (angiven COP)   2.69 2.62
      Effektförbrukning kW 2.50 2.57
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 6.72 6.72
      COPd (angiven COP)   2.69 2.62
      Effektförbrukning kW 2.50 2.57
    B förhållande (2°C) Pdh (angiven värmekap) kW 4.13 4.14
      COPd (angiven COP)   3.82 3.68
      Effektförbrukning kW 1.09 1.13
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 3.02 3.03
      COPd (angiven COP)   5.56 5.26
      Effektförbrukning kW 0.55 0.58
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 3.44 3.46
      COPd (angiven COP)   6.59 6.24
      Effektförbrukning kW 0.53 0.56
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 7.0 7.0
  Cdc (nedbrytningskyla)   0.25 0.25
Värme Psb (standbyläge värme) W 7.0 7.0
  Cdc (nedbrytningsvärme)   0.25 0.25
Pck (vevhusvärmarläge) W 0.00 0.00
Poff (läge från) W 0.00 0.00
Kylfunktion inkluderad Ja Ja
Värmefunktion inkluderad Ja Ja
Medelklimat inkluderad Ja Ja
Kall säsong inkluderad nej nej
Varm säsong inkluderad nej nej
Ecolabel logotyp nej nej
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 69 70
  Ljudeffektsnivå inomhus Kyla Nom. dBA 64 65