FUA71AVEB FUA100AVEB FUA125AVEB
Kylkapacitet Kännbar kapacitet Nom. kW     7.83
  Latent kapacitet Nom. kW     4.27
  Total kapacitet Nom. kW     12.1
Värmekapacitet Total capacity Nom. kW     13.5 (0.000)
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0.114 0.144 0.185
  Värme Nom. kW 0.114 0.144 0.185
Hölje Colour   Fräscht vit Fräscht vit Fräscht vit
  Material   Plast Plast Plast
Dimensioner Enhet Höjd mm 198 198 198
    Bredd mm 950 950 950
    Djup mm 950 950 950
  Packad enhet Höjd mm 295 295 295
    Bredd mm 1,026 1,026 1,026
    Djup mm 1,016 1,016 1,016
Vikt Enhet kg 25.0 26.0 26
  Packad enhet kg 36 38 38
Värmeväxlare Längd på insida mm 2,413 2,360 2,360
  Längd på utsida mm 2,467 2,467 2,467
  Rader Kvantitet   2 3 3
  Flänsdelning mm 1.20 1.20 1.2
  Anströmningsarea 0.338 0.330 0.33
  Steg Kvantitet   10 10 10
  Tomma hål i rörändsplåt Kvantitet   0 0 0
  Rörtyp   Hi-XA Hi-XA Hi-XA
  Fläns Typ   Multislitsad fläns Multislitsad fläns Multislitsad fläns
Fläkt Typ   Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt
  Kvantitet   1 1 1
  Luftflödeshastighet Kyla Hög m³/min 23.0 31.0 32.5
      Hög cfm 812 1,095 1,148
      Medel m³/min 19.5 (0.000) 25.5 (0.000) 26.5 (0.000)
      Medium cfm 689 901 936
      Låg m³/min 16.0 20.0 20.5
      Låg cfm 565 706 724
    Värme Hög m³/min 23.0 31.0 32.5
      Hög cfm 812 1,095 1,148
      Medel m³/min 19.5 (0.000) 25.5 (0.000) 26.5 (0.000)
      Medium cfm 689 901 936
      Låg m³/min 16.0 20.0 20.5
      Låg cfm 565 706 724
Fläktmotor Kvantitet   1 1 1
  Model   ARW5203DK EHDS10DDK EHDS10DDK
  Drivning   Direktdriven Direktdriven Direktdriven
  Hastighet Steg   3 3 3
  Fas x spänning V DC280V DC280V DC280V
  Ström vi fullast (FLA) Kyla A 0.7 1.0 1.1
    Värme A 0.7 1.0 1.1
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 59 64 65
  Värme dBA 59 64  
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 41 46 47
    Medel dBA 38 (0.000) 42 (0.000) 43 (0.000)
    Låg dBA 35 39 40
  Värme Hög dBA 41 46 47
    Medel dBA 38 42 43
    Låg dBA 35 39 40
Röranslutningar Liquid Typ   C1220T (Flänsanslutning) C1220T (Flänsanslutning) C1220T (Flänsanslutning)
    YD mm 9,52 9,52 9,52
  Gas Typ   C1220T (Flänsanslutning) C1220T (Flänsanslutning) C1220T (Flänsanslutning)
    YD mm 15.9 15.9 15.9
  Kondensvatten   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Dräneringshöjd mm 600 600 600
Luftfilter Type   Plastnät Plastnät Plastnät
Emballage Material   Kartong + trä + EPS Kartong + trä + EPS  
Standardtillbehör Bruksanvisning 1 1 1
  Installationsanvisning 1 1 1
  Kondensvattenslang 1 1 1
  Termiskt isoleringsrör 3 3 3
  Buntband 10 10 10
  Slangband 1 1 1
  Tätningsmaterial 4 4 4
  Brickhållarplåt 1 1 1
  Kondensvattenkoppling 1 1 1
  Ej vävt material 1 1 1
  Bricka 8 8 8
  Fästskruv för kondensvattenslang 5 5 5
Ström - 50Hz Maximal belastningsström A 0.9 1.3 1.4