Specifikationstabell för FVQ-C / RZQSG-L3/9V1

FVQ71CVEB / RZQSG71L3V1B FVQ100CVEB / RZQSG100L9V1B FVQ125CVEB / RZQSG125L9V1B FVQ140CVEB / RZQSG140L9V1B
Poff (läge från) W 0.0 0.0 0.0  
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 7.0 7.0 7.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25  
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Pdesign kW 6.80 9.50 12.00  
    Årlig energiförbrukning kWh 433 605 764  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.50 5.50 5.50  
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 3.64 4.03 3.96  
      ineffekt kW 0.42 0.49 0.39  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 8.73 8.37 10.19  
    C förhållande (25°C - 27/19) ineffekt kW 0.54 0.72 0.79  
      Pdc kW 3.52 4.60 5.69  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 6.49 6.44 7.26  
    A förhållande (35°C - 27/19) ineffekt kW 2.12 2.96 4.28  
      Pdc kW 6.80 9.50 12.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.21 3.21 2.81  
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 8.84  
      ineffekt kW 1.30 1.56 2.60  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 3.85 4.50 3.40  
  Värme (medelklimat) Årlig energiförbrukning kWh 2,296 2,654 2,764  
    Pdesign kW 6.33 7.60 7.60  
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.60 0.57 0.37  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A A+ A  
    TBivalent Pdh (angiven värmekap) kW 5.60 6.72 6.72  
      Effektförbrukning kW   2.20 2.28  
      Tbiv (bivalent temperatur) °C -7 -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.16 3.06 2.96  
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.88 3.02 3.18  
      Effektförbrukning kW   0.55 0.60  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.06 5.52 5.37  
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -15 -15 -15  
      Pdh (angiven värmekap) kW 5.96 7.54 8.07  
      Effektförbrukning kW 3.46 3.72 3.76  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.72 2.03 2.15  
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 5.60 6.72 6.72  
      Effektförbrukning kW   2.20 2.28  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.16 3.06 2.96  
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 3.27 3.45 3.64  
      Effektförbrukning kW   0.54 0.58  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.90 6.49 6.36  
    B förhållande (2°C) Effektförbrukning kW   1.30 1.41  
      Pdh (angiven värmekap) kW 4.07 4.96 5.13  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.83 3.82 3.66  
Kylkapacitet Nom. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Pck (vevhusvärmarläge) W 0.0 0.0 0.0  
Nominell verkningsgrad Annual energy consumption kWh 1,060 (0.000) 1,480 (0.000) 2,135 (0.000) 2,225 (0.000)
  Energimärkningsdirektiv Värme A A A  
  Nominal efficiency-=-Cop 3.21 3.21 2.81 3.01
Värme Psb (standbyläge värme) W   7.0 7.0  
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25  
Värmekapacitet Nom. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 60.0 7.0 7.0  
Ineffekt Kyla Nom. kW 2.12 2.96 4.27 4.45
  Värme Nom. kW 2.08 2.99 3.96 4.54
Kall säsong inkluderad Ja Ja Ja  
Anm: EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU
  Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last