Specifikationstabell för FVXM-F / RXM-R

FVXM25FV1B9 / RXM25R5V1B FVXM35FV1B9 / RXM35R5V1B FVXM50FV1B9 / RXM50R2V1B
Kylkapacitet Min. kW 1.30 1.40 1.40
  Nom. kW 2.50 3.50 5.00
  Max. kW 3.00 3.80 5.60
Värmekapacitet Min. kW 1.30 1.40 1.40
  Nom. kW 3.40 4.50 5.80
  Max. kW 4.50 5.00 8.10
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   4.20 3.21 3.23
  COP   4.42 3.78 3.63
  Annual energy consumption kWh 298 545 773
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A A A
    Värme   A A A
Anm: (1) - Se separata ritningar för elektriska data (1) - Se separata ritningar för elektriska data (1) - Se separata ritningar för elektriska data
  (2) - Se separat ritning för driftsområde (2) - Se separat ritning för driftsområde (2) - Se separat ritning för driftsområde
  (3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.