FVXS25FV1B / RXL25M3V1B FVXS35FV1B / RXL35M3V1B
Poff (läge från) W 15.0  
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 15.0  
  Cdc (nedbrytningskyla) 0.25  
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Pdesign kW 2.50  
    Årlig energiförbrukning kWh 173  
    Klass för energieffektivitet 5.10  
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 2.22  
      ineffekt kW 0.24  
      EERd 9.41  
    C förhållande (25°C - 27/19) ineffekt kW 0.25  
      Pdc kW 1.98  
      EERd 7.87  
    A förhållande (35°C - 27/19) ineffekt kW 0.74  
      Pdc kW 2.50  
      EERd 3.38  
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 1.94  
      ineffekt kW 0.28  
      EERd 6.96  
  Värme (medelklimat) Årlig energiförbrukning kWh 1,012  
    Pdh värmekapacitet vid -10° kW 3.20  
    Pdesign kW 2.90  
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.00  
    SCOPnet A+  
    TBivalent Pdh (angiven värmekap) kW 2.90  
      Effektförbrukning kW 1.20  
      Tbiv (bivalent temperatur) °C -10  
      COPd (angiven COP) 2.42  
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.27  
      Effektförbrukning kW 0.26  
      COPd (angiven COP) 4.83  
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -25  
      Pdh (angiven värmekap) kW 2.11  
      Effektförbrukning kW 0.91  
      COPd (angiven COP) 2.31  
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.54  
      Effektförbrukning kW 0.92  
      COPd (angiven COP) 2.77  
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.48  
      Effektförbrukning kW 0.25  
      COPd (angiven COP) 5.86  
    B förhållande (2°C) Effektförbrukning kW 0.37  
      Pdh (angiven värmekap) kW 1.55  
      COPd (angiven COP) 4.23  
  Värme (kallt klimat) Årlig energiförbrukning kWh 2,588  
    Pdesignh kW 4.20  
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 1.70  
    Klass för energieffektivitet 3.48  
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.48  
      Effektförbrukning kW 0.25  
      COPd (angiven COP) 5.86  
    TBivalent Effektförbrukning kW 1.51  
      Tbiv (bivalent temperatur) °C -15  
      Pdh (angiven värmekap) kW 3.40  
      COPd (angiven COP) 2.25  
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -25  
      Effektförbrukning kW 0.91  
      Pdh (angiven värmekap) kW 2.11  
      COPd (angiven COP) 2.31  
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.27  
      Effektförbrukning kW 0.26  
      COPd (angiven COP) 4.83  
    A förhållande (-15°C) Pdh (angiven värmekap) kW 3.40  
      Effektförbrukning kW 1.51  
      COPd (angiven COP) 2.25  
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.54  
      Effektförbrukning kW 0.92  
      COPd (angiven COP) 2.77  
    B förhållande (2°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.55  
      Effektförbrukning kW 0.37  
      COPd (angiven COP) 4.23  
Kylkapacitet Nom. kW 2.5 3.5
Pck (vevhusvärmarläge) W 0.0  
Nominell verkningsgrad Årlig energiförbrukning kWh 370 (0.000) 535
  Energimärkningsdirektiv Värme A  
  COP 3.38  
Värme Psb (standbyläge värme) W 15.0  
  Cdc (nedbrytningsvärme) 0.25  
Värmekapacitet Nom. kW 4.5 5.6
Pto (Thermostat off) W 40.0 40.0
Effektförbrukning Värme Nom. kW 1.19 1.62
Kall säsong inkluderad Ja  
Anm: EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU
  Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last (2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last
  220V (3) - 220V
  230V (4) - 230V
  240V (5) - 240V
  För märkt minimal värmekapacitet ställs inomhusenhetens fläkt på läge SL (6) - För märkt minimal värmekapacitet ställs inomhusenhetens fläkt på läge SL
  Maximal värmekapacitet vid utetemperatur -15°C (7) - Maximal värmekapacitet vid utetemperatur -15°C
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor     3.27
  COP     3.46
  Energimärkningsdirektiv Kyla     A
    Värme     B
Rumskyla Kapacitet Pdesign kW   3.50
  Energieffektivitetsklass     A
  SEER     5.21
  Årlig energiförbrukning kWh/a   235
  A tillstånd (35°C - 27/19) Pdc kW   3.50
    EERd     3.27
    Inmatad effekt kW   1.07
  B tillstånd (30°C - 27/19) Pdc kW   2.58
    EERd     5.31
    Inmatad effekt kW   0.49
  C tillstånd (25°C - 27/19) Pdc kW   2.09
    EERd     7.67
    Inmatad effekt kW   0.27
  D tillstånd (20°C - 27/19) Pdc kW   2.22
    EERd     9.41
    Inmatad effekt kW   0.24
Rumsvärme (medelklimat) Kapacitet Pdesign kW   3.20
  Energieffektivitetsklass     A
  SCOP/A     3.77
  SCOPnet/A     3.80
  Pdh Heating capacity at -10° kW   3.60
  Årlig energiförbrukning kWh/a   1,187
  Erfordrad backup-uppvärmningskap vid konstruktionsvillkor kW   0.00
  TOL Tol (temperaturbegränsning) °C   -25
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW   2.34
    COPd (deklarerad COP)     2.12
    Inmatad effekt kW   1.10
  TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C   -10
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW   3.20
    COPd (deklarerad COP)     2.05
    Inmatad effekt kW   1.56
  A Tillstånd (-7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW   2.84
    COPd (deklarerad COP)     2.34
    Inmatad effekt kW   1.21
  B Tillstånd (2°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW   1.73
    COPd (deklarerad COP)     3.92
    Inmatad effekt kW   0.44
  C Tillstånd (7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW   1.38
    COPd (deklarerad COP)     4.94
    Inmatad effekt kW   0.28
  D Tillstånd (12°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW   1.67
    COPd (deklarerad COP)     5.76
    Inmatad effekt kW   0.29
Rumsvärme (kallt klimat) Kapacitet Pdesignh kW   4.70
  Energieffektivitetsklass     B
  SCOP/C     3.10
  SCOPnet/C     3.15
  Årlig energiförbrukning kWh/a   3,193
  Erfordrad backup-uppvärmningskap vid konstruktionsvillkor kW   1.92
  TOL Tol (temperaturbegränsning) °C   -25
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW   2.34
    COPd (deklarerad COP)     2.12
    Inmatad effekt kW   1.10
  TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C   -15
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW   3.80
    COPd (deklarerad COP)     1.98
    Inmatad effekt kW   1.92
  A Tillstånd (-15°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW   3.80
    COPd (deklarerad COP)     1.98
    Inmatad effekt kW   1.92
  A Tillstånd (-7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW   2.84
    COPd (deklarerad COP)     2.34
    Inmatad effekt kW   1.21
  B Tillstånd (2°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW   1.73
    COPd (deklarerad COP)     3.92
    Inmatad effekt kW   0.44
  C Tillstånd (7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW   1.38
    COPd (deklarerad COP)     4.94
    Inmatad effekt kW   0.28
  D Tillstånd (12°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW   1.67
    COPd (deklarerad COP)     5.86
    Inmatad effekt kW   0.28
Effektförbrukning i annat läge än aktivt läge Crankcase heater mode PCK W   0.0
  Läge off POFF W   15.0
  Standby-läge Kyla PSB W   15.0
    Värme PSB W   15.0
Kyla Cdc (nedbrytningskyla)     0.25
Värme Cdc (nedbrytningsvärme)     0.25
Kylfunktion inkluderad   Ja
Värmefunktion inkluderad   Ja
Medelklimat inkluderad   Ja
Kall säsong inkluderad   Ja
Varm säsong inkluderad   nej
Ecolabel logotyp   nej