Specifikationstabell för FVXS-F / RXS-L3

FVXS25FV1B / RXS25L3V1B FVXS35FV1B / RXS35L3V1B
Poff (läge från) W 14.0 14.0
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 14.0 14.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Avfuktning Kyla liter/h 1.2 1.9
  Värme liter/h 10.0  
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Pdesign kW 2.50 3.50
    Årlig energiförbrukning kWh 152 219
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.74 5.60
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 1.49 1.50
      ineffekt kW 0.13 0.14
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.41 11.01
    C förhållande (25°C - 27/19) ineffekt kW 0.16 0.21
      Pdc kW 1.41 1.65
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 9.09 7.94
    A förhållande (35°C - 27/19) ineffekt kW 0.61 1.06
      Pdc kW 2.50 3.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.12 3.30
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.58
      ineffekt kW 0.28 0.49
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.56 5.26
  Värme (medelklimat) Årlig energiförbrukning kWh 798 1,033
    Pdesign kW 2.60 2.90
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.37 0.50
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A
    TBivalent Pdh (angiven värmekap) kW 2.30 2.57
      Effektförbrukning kW 0.83 1.06
      Tbiv (bivalent temperatur) °C -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.76 2.42
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.08 1.02
      Effektförbrukning kW 0.18 0.21
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.98 4.80
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -15 -15
      Pdh (angiven värmekap) kW 2.09 2.12
      Effektförbrukning kW 0.90 1.08
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.31 1.96
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.30 2.57
      Effektförbrukning kW 0.83 1.06
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.76 2.42
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 1.26 1.19
      Effektförbrukning kW 0.18 0.19
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.16 6.35
    B förhållande (2°C) Effektförbrukning kW 0.29 0.38
      Pdh (angiven värmekap) kW 1.40 1.56
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.80 4.11
Kylkapacitet Nom. Btu/h 8,500 (2) 11,900 (2)
  Min. kW 1.3 1.4
  Nom. kcal/h 2,150 (2) 3,010 (2)
  Max. kW 3.0 3.8
  Min. kcal/h 1,120 1,200
  Min. Btu/h 4,400 4,800
  Nom. kW 2.5 (2) 3.5 (2)
  Max. Btu/h 10,200 13,000
  Max. kcal/h 2,580 3,270
Pck (vevhusvärmarläge) W 0.0 0.0
Nominell verkningsgrad Annual energy consumption kWh 303 (0.000) 530 (0.000)
  Energimärkningsdirektiv Värme A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.12 (1) 3.30 (1)
Värme Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Röranslutningar Liquid YD mm 6.35 6.35
  Gas YD mm 9.5 9.5
  Kondensvatten YD mm 20.0 20.0
  Värmeisolering Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas
Värmekapacitet Min. Btu/h 4,400 4,800
  Nom. Btu/h 11,600 (2) 15,400 (2)
  Max. kcal/h 3,870 4,300
  Max. Btu/h 15,400 17,100
  Nom. kW 3.4 (2) 4.5 (2)
  Min. kW 1.3 1.4
  Nom. kcal/h 2,920 (2) 3,870 (2)
  Min. kcal/h 1,120 1,200
  Max. kW 4.5 5.0
Pto (Thermostat off) W 40.0 40.0
Ineffekt Kyla Min. kW 0.300 0.300
    Nom. kW 0.606 (2) 1.060 (2)
    Max. kW 0.920 1.250
  Värme Max. kW 1.390 1.880
    Min. kW 0.290 0.310
    Nom. kW 0.770 (2) 1.190 (2)
Inomhusdel Ja Ja
Ström Nominell belastningsström - 50Hz Värme A 4.50 (3), 4.30 (4), 4.10 (5) 5.90 (3), 5.60 (4), 5.40 (5)
    Kyla A 3.72 (3), 3.51 (4), 3.40 (5) 5.09 (3), 4.88 (4), 4.68 (5)
Anm: EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU
  Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last
  220V 220V
  230V 230V
  240V 240V