Specifikationstabell för FWC-BT

FWC06B5TV1B FWC06B7TV1B FWC07B7TV1B FWC08B7TV1B FWC09B7TV1B FWC07B5TV1B FWC08B5TV1B FWC09B5TV1B
Kyleffekt (standard förhållanden) Sensibel kapacitet 2 rör Låg kW 2.8 (1)         3.3 (1) 3.5 (1) 4.1 (1)
    Hög kW 4.2 (1)         4.7 (1) 5.7 (1) 6.5 (1)
  Total kapacitet 2 rör Låg kW 3.9 (1)         4.5 (1) 4.8 (1) 5.4 (1)
    Hög kW 5.5 (1)         6.1 (1) 7.2 (1) 8.1 (1)
Värmeeffekt (standard förhållanden) Kapacitet 2 rör Låg kW 4.8 (2)         5.5 (2) 5.8 (2) 7.0 (2)
    Hög kW 6.8 (2)         7.7 (2) 9.2 (2) 10.6 (2)
Ineffekt Låg kW 0.034         0.037 0.039 0.045
  Hög kW 0.045         0.054 0.077 0.107
Dimensioner Enhet Höjd mm 288 288 288 288 288 288 288 288
    Bredd mm 840 840 840 840 840 840 840 840
    Djup mm 840 840 840 840 840 840 840 840
Vikt Enhet kg 26 26 26 26 26 26 26 26
Fan Luftflödeshastighet Låg m³/h 720 720 840 888 1,044 834 888 1,044
    Hög m³/h 1,068 1,062 1,236 1,518 1,776 1,236 1,518 1,776
Total ljudeffektsnivå Låg dBA 31.0         33.0 36.0 40.0
  Hög dBA 43.0         47.0 53.0 57.0
Ljudtrycksnivå Låg dBA 21.0 21 22 24 28 22.0 24.0 28.0
  Hög dBA 29.0 24 28 32 37 33.0 39.0 43.0
  Superhög dBA   29 33 39 43      
Vattenflöde Vattentryckfall Kyla Hög kPa 15         18 24 30
    Värme Hög kPa 17         22 29 37
Tillåten vattentemperatur Kyla Min. °C 5 (4)         5 (4) 5 (4) 5 (4)
    Max. °C 50 (4)         50 (4) 50 (4) 50 (4)
  Värme Min. °C 5 (4)         5 (4) 5 (4) 5 (4)
    Max. °C 50 (4)         50 (4) 50 (4) 50 (4)
Röranslutningar Vatten Inlopp   3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga)
    Utlopp   3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga)
  Kondensvatten YD mm VP25 (Ytterdiameter 32, innerdiameter 25) VP25 (Ytterdiameter 32, innerdiameter 25) VP25 (Ytterdiameter 32, innerdiameter 25) VP25 (Ytterdiameter 32, innerdiameter 25) VP25 (Ytterdiameter 32, innerdiameter 25) VP25 (Ytterdiameter 32, innerdiameter 25) VP25 (Ytterdiameter 32, innerdiameter 25) VP25 (Ytterdiameter 32, innerdiameter 25)
Control systems Infraröd fjärrkontroll   BRC7E532F, BRC7E533F BRC7E532F, BRC7E533F BRC7E532F, BRC7E533F BRC7E532F, BRC7E533F      
  Wired remote control   BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7      
Standardtillbehör Installations- och bruksanvisning 1         1 1 1
  Installationsanvisning 1         1 1 1
  Kondensvattenslang 1         1 1 1
  Metallklämma för kondensvattenslang 1         1 1 1
  Bricka för hängarfäste 8         8 8 8
  Skruvar 4         4 4 4
  O-ring 2         2 2 2
  Isolering 4         4 4 4
Strömförsörjning Fas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Anm: Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C
  Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 45°C; utgående vatten 40°C Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 45°C; utgående vatten 40°C Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 45°C; utgående vatten 40°C Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 45°C; utgående vatten 40°C
  Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 65°C; utgående vatten 55°C Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 65°C; utgående vatten 55°C Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 65°C; utgående vatten 55°C Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 65°C; utgående vatten 55°C
  Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada Höjden inkluderar apparatskåp Höjden inkluderar apparatskåp Höjden inkluderar apparatskåp Höjden inkluderar apparatskåp Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada