Specifikationstabell för FWF-BF

FWF02B7FV1B FWF03B7FV1B FWF04B7FV1B FWF05B7FV1B
Ljudtrycksnivå Superhög dBA 31 33 42 47
  Låg dBA 26 27 27 32
  Hög dBA 27 29 35 41
Vattentryckfall Kyla kPa 6 13 21 33
  Värme kPa 12 6 9 13
Styrsystem Infraröd fjärrkontroll BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7
Fläktmotor Utgång W 55 55 55 55
  Hastighet Fan motor-=-Speed-=-Fan motor speed steps 3 3 3 3
  Model QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M
Kylkapacitet Total kapacitet Hög kW 1.7 (1) 2.3 (1) 2.8 (1) 3.5 (1)
    Superhög kW 2.0 (1) 2.7 (1) 3.5 (1) 4.5 (1)
    Låg kW 1.4 (1) 1.8 (1) 1.8 (1) 2.6 (1)
  Kännbar kapacitet Låg kW 1.1 (1) 1.0 (1) 1.0 (1) 1.5 (1)
    Superhög kW 1.5 (1) 1.7 (1) 2.4 (1) 3.3 (1)
    Hög kW 1.3 (1) 1.3 (1) 1.7 (1) 2.3 (1)
Värmeväxlare Genomgångar Quantity Värme 5 5 5 5
  Tomma hål i rörändsplåt Kvantitet 4 0 0 0
  Flänsdelning mm 1.5 1.5 1.5 1.5
  Steg Värme 10 10 10 10
  Längd på utsida Värme mm 1,196 1,196 1,196 1,196
    Kyla mm 1,310 1,310 1,310 1,310
  Längd på insida Kyla mm 1,253 1,253 1,253 1,253
    Värme mm 1,196 1,196 1,196 1,196
  Rader Kvantitet 2 3 3 3
  Anströmningsarea - Mått Kyla 0.269 0.269 0.269 0.269
    Värme 0.201 0.201 0.201 0.201
  Typ Spole med korsande flänsar (multigallerfläns och plana rör) Spole med korsande flänsar (multigallerfläns och plana rör) Spole med korsande flänsar (multigallerfläns och plana rör) Spole med korsande flänsar (multigallerfläns och plana rör)
Röranslutningar Kondensvatten YD mm VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20) VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20) VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20) VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20)
  Vatten Utlopp 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga)
Effektförbrukning Superhög W 74 74 94 121
  Låg W 60 55 55 66
  Hög W 67 62 74 93
Ljudeffektsnivå Hög dBA 40 42 46 51
  Superhög dBA 44 46 52 57
  Låg dBA 36 38 41 44
Tillåten vattentemperatur Min. °C 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4)
  Max. °C 70 (4) 70 (4) 70 (4) 70 (4)
Dimensioner Enhet Bredd mm 575 575 575 575
    Djup mm 575 575 575 575
    Höjd mm 285 285 285 285
Hölje Material Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt
Vikt Enhet kg 19 20 20 20
Fläkt Luftflödeshastighet Medium m³/h 390 366 456 612
    Low m³/h 318 300 300 390
    High m³/h 468 438 618 822
  Kvantitet Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt
Värmekapacitet 4-rör Hög kW 3.1 (3) 3.3 (3) 3.9 (3) 4.8 (3)
    Superhög kW 3.9 (3) 3.8 (3) 4.9 (3) 6.1 (3)
    Låg kW 2.3 (3) 2.8 (3) 2.8 (3) 3.5 (3)
Insulation material Polystyrenskum / polyetylenskum Polystyrenskum / polyetylenskum Polystyrenskum / polyetylenskum Polystyrenskum / polyetylenskum
Strömförsörjning Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 220-440 220-440 220-440 220-440
  Fas 1~ 1~ 1~ 1~
Anm: Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C
  Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, inkommande vatten 70 °C, utgående vatten 60 °C Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, inkommande vatten 70 °C, utgående vatten 60 °C Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, inkommande vatten 70 °C, utgående vatten 60 °C Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, inkommande vatten 70 °C, utgående vatten 60 °C
  Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada
  Höjden inkluderar apparatskåp Höjden inkluderar apparatskåp Höjden inkluderar apparatskåp Höjden inkluderar apparatskåp