Specifikationstabell för FWR-AT

FWR02AT FWR03AT FWR06AT FWR08AT
Vattentryckfall Kyla kPa 20 (4) 29 (4) 24 (4) 25 (4)
  Värme kPa 16 (4) 23 (4) 19 (4) 20 (4)
Control systems Wired remote control FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A
Vattenflöde Värme liter/h 454 (4) 853 (4) 1,084 (4) 1,728 (4)
  Kyla liter/h 454 (4) 853 (4) 1,084 (4) 1,728 (4)
Fläktmotor Model Rotor med permanentmagnet, F-klass isolering, elektroniskt överlastskydd Rotor med permanentmagnet, F-klass isolering, elektroniskt överlastskydd Rotor med permanentmagnet, F-klass isolering, elektroniskt överlastskydd Rotor med permanentmagnet, F-klass isolering, elektroniskt överlastskydd
Kylkapacitet Total kapacitet Min. kW 0.61 (1) 0.88 (1) 1.19 (1) 1.79 (1)
    Max. kW 2.64 (1) 4.96 (1) 6.32 (1) 10.08 (1)
  Kännbar kapacitet Min. kW 0.41 (1) 0.58 (1) 0.79 (1) 1.20 (1)
    Max. kW 1.95 (1) 3.60 (1) 4.80 (1) 7.43 (1)
Värmeväxlare Vattenvolym l 0.7 1 1.4 2.1
  Flänsdelning mm 1.6 1.6 1.6 2.1
  Steg Kvantitet 10 10 10 12
  Rader Kvantitet 3 3 3 3
  Anströmningsarea 0.086 0.138 0.191 0.292
Röranslutningar Vatten Utlopp 1/2" 1/2" 1/2" 3/4"
Ineffekt Min. W 2.2 2.2 3.4 4.2
  Max. W 57.4 82.7 101.4 147
Ljudeffektsnivå Max. dBA 62 70 64 71
  Min. dBA 28 28 28 28
Luftfilter Type Plast Plast Plast Plast
Dimensioner Enhet Bredd mm 774 987 1,194 1,404
    Djup mm 226 226 226 251
    Höjd mm 564 564 564 564
Casing Färg Plast + plåt Plast + plåt Plast + plåt Plast + plåt
Vikt Enhet kg 21 27 33 44
Fan Luftflödeshastighet Max. m³/h 560 (3) 900 (3) 1,200 (3) 1,660 (3)
    Min. m³/h 70 (3) 95 (3) 130 (3) 200 (3)
  Kvantitet Centrifugal flerbladig, dubbelsugning Centrifugal flerbladig, dubbelsugning Centrifugal flerbladig, dubbelsugning Centrifugal flerbladig, dubbelsugning
Värmekapacitet 2-rör Max. kW 3.47 (2) 6.40 (2) 7.51 (2) 11.18 (2)
    Min. kW 0.69 (2) 0.95 (2) 1.29 (2) 1.92 (2)
Vibrationsisolering Klass 1 självslocknande Klass 1 självslocknande Klass 1 självslocknande Klass 1 självslocknande
Ingångsström A A 0.05 0.05 0.07 0.09
  A A 0.50 0.72 0.88 1.27
Erforderlig kabeldiameter mm² 1 1 1 1
Erforderliga säkringar A 1 1 2 2
Strömförsörjning Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 230 230 230 230
  Fas 1~ 1~ 1~ 1~
Anm: Kyla: 2-rör: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: 2-rör: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: 2-rör: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: 2-rör: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C
  Värme: 2-rör: luft 20 °CDB; inloppsvatten 50 °C; vattenflöde som vid kyla Värme: 2-rör: luft 20 °CDB; inloppsvatten 50 °C; vattenflöde som vid kyla Värme: 2-rör: luft 20 °CDB; inloppsvatten 50 °C; vattenflöde som vid kyla Värme: 2-rör: luft 20 °CDB; inloppsvatten 50 °C; vattenflöde som vid kyla
  Luftflöde vid 0 Pa ESP Luftflöde vid 0 Pa ESP Luftflöde vid 0 Pa ESP Luftflöde vid 0 Pa ESP
  Vattenflöden och tryckfall gäller vid maximal hastighet Vattenflöden och tryckfall gäller vid maximal hastighet Vattenflöden och tryckfall gäller vid maximal hastighet Vattenflöden och tryckfall gäller vid maximal hastighet
  Ventilmotorns effektförbrukning är 5 W (toppvärde). Detta är endast under öppning. Ventilmotorns effektförbrukning är 5 W (toppvärde). Detta är endast under öppning. Ventilmotorns effektförbrukning är 5 W (toppvärde). Detta är endast under öppning. Ventilmotorns effektförbrukning är 5 W (toppvärde). Detta är endast under öppning.