Värmepumpkonvektor

FWXV-A

FWXV-A

Produktfördelar

 • Energisnålt uppvärmnings- och nedkylningssystem baserat på värmepumpteknologi med luftkälla
 • Vertikal autoswing flyttar utloppsluftriktarna upp och ner för effektiv luft- och temperaturfördelning i hela rummet
 • Optimal energieffektivitet vid anslutning till ett Daikin Altherma-lågtemperatursystem
 • Inomhuseneheten har en mycket låg ljudnivå, endast 19dB(A) i värmeläge och 22dB(A) i kylläge. Som jämförelse kan nämnas att den omgivande ljudnivån i ett tyst rum är i genomsnitt 40dB(A)
 • Reducerade driftkostnader
 • Enhetens låga höjd gör att den passar perfekt under ett fönster
 • Veckotimern kan ställas in för att starta värmning eller kylning när som helst på daglig eller veckovis basis.
 • Tyst drift på inomhusenhet: Knapp för ljudnivå på fjärrkontrollen sänker inomhus-/utomhusenhetens driftsljud med 3 dBA.
 • Kan monteras mot en vägg eller infälld
 • Extra kraftfullt läge kan väljas för att uppnå en snabb nedkylning - när det extra kraftfulla läget stängs av, kommer enheten att återgå till det förinställda läget.
 • Fotokatalytiskt luftreningsfilter med titanapatit avlägsnar luftburna mikroskopiska partiklar, bryter ner odörer, och förhindrar tillväxt av bakterier, virus och mikrober för att säkerställa en stabil försörjning av ren luft

Fördelar

 • Enbart fläktdrift

  Enbart fläktdrift

  Enheten kan användas som fläkt för att blåsa utan vare sig värmning eller kylning.

 • Extra kraftfullt läge

  Extra kraftfullt läge

  Kan väljas för att uppnå en snabb uppvärmning eller nedkylning; när det extra kraftfulla läget stängs av, kommer enheten att återgå till det förinställda läget.

 • Låg ljudnivå

  Låg ljudnivå

  Daikin inomhusenheter är viskande tysta. Även utomhusenhetens ljud är så lågt att grannarna inte störs.

 • Extra tyst inomhusenhet

  Extra tyst inomhusenhet

  Knapp för ljudnivå på fjärrkontrollen sänker inomhus-/utomhusenhetens driftsljud med 3 dB(A).

 • vertikal autoswing

  vertikal autoswing

  Möjlighet att välja automatisk vertikal rörelse av luftutsläppets ventil för att få ett jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning i rummet.

 • Automatisk fläkthastighetsväljare

  Automatisk fläkthastighetsväljare

  Väljer automatiskt lämplig fläkthastighet för att uppnå eller upprätthålla den inställda temperaturen.

 • Fläkthastighetssteg

  Fläkthastighetssteg (5 steg)

  Gör det möjligt att ställa in upp till det givna antalet fläkthastigheter.

 • Fotokatalytiskt luftreningsfilter med titanapatit

  Fotokatalytiskt luftreningsfilter med titanapatit

  Tar bort luftburna mikroskopiska partiklar, bryter ner odör och förhindrar tillväxt av bakterier, virus och mikrober för att få en jämn försörjning av ren luft.

 • Veckotimer

  Veckotimer

  Kan ställas in för att starta värmning eller kylning när som helst på daglig eller veckovis basis.

 • Infraröd fjärrkontroll

  Infraröd fjärrkontroll

  Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren på distans.

 • Automatisk återstart

  Automatisk återstart

  Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott.

 • Självdiagnos

  Självdiagnos

  Förenklar underhåll genom att indikera systemfel eller driftstörningar.

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation

Kataloger & broschyrer
Ladda ner språk
Bruksanvisningar
Ladda ner språk