FXHQ32AVEB FXHQ63AVEB FXHQ100AVEB
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0.107 0.111 0.237
  Värme Nom. kW 0.107 0.111 0.237
Dimensioner Enhet Höjd mm 235 235 235
    Bredd mm 960 1,270 1,590
    Djup mm 690 690 690
Vikt Enhet kg 24 33 39
Hölje Colour   Fräscht vit Fräscht vit Fräscht vit
  Material   Plast Plast Plast
Fläkt Luftflöde - 50 Hz Kyla Hög m³/min 14.0 20.0 29.5
      Låg m³/min 10.0 14.0 19.0
    Värme Hög m³/min 14.0 20.0 29.5
      Låg m³/min 10.0 14.0 19.0
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 36.0 37.0 44.0
    Nom. dBA 34.0 35.0 37.0
    Låg dBA 31.0 34.0 34.0
  Värme Hög dBA 36.0 37.0 44.0
    Nom. dBA 34.0 35.0 37.0
    Låg dBA 31.0 34.0 34.0
Köldmedium Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Ljudeffektsnivå Kyla Hög dBA 54 55 62
    Nom. dBA 52 53 55
Röranslutningar Liquid Typ   Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning
    YD mm 6.35 9.52 9.52
  Gas Typ   Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning
    YD mm 12.7 15.9 15.9
  Kondensvatten   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Strömförsörjning Namn   VE VE VE
  Fas   1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240
Anm: Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.
  Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.
  MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA
  MFA ≤ 4 x FLA MFA ≤ 4 x FLA MFA ≤ 4 x FLA
  Nästa lägre standardsäkringsmärkning minst 16A Nästa lägre standardsäkringsmärkning minst 16A Nästa lägre standardsäkringsmärkning minst 16A
  Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA
  Istället för säkring, använd skyddsbrytare Istället för säkring, använd skyddsbrytare Istället för säkring, använd skyddsbrytare
  Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas