Specifikationstabell för HXY-A8

HXY080A8V1B HXY125A8V1B
Casing Färg   Vit Vit
  Material   Förbehandlad plåt Förbehandlad plåt
Dimensioner Enhet Höjd mm 890 890
    Bredd mm 480 480
    Djup mm 344 344
Vikt Enhet kg 44.0 44.0
PED Category   Art3§3, Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC Art3§3, Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC
Köldmedium Typ   R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 31 (4) 31 (4)
Strömförsörjning Fas   1~ 1~
  Frequency Hz 50 50
  Spänning V 220-240 220-240
Ström Rekommenderade säkringar A 6~16 6~16
Wiring connections För anslutning med användargränssnitt Antal   2 2
Anm: (1) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (1) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C)
  (2) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (2) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)
  (3) - Inställning av flödesvakt (3) - Inställning av flödesvakt
  (4) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. (4) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik.
  (5) - Innehåller fluorerande växthusgas (5) - Innehåller fluorerande växthusgas