Specifikationstabell för MCK75J

MCK75JVM-K
Type Befuktande luftrenare
Tillämpning Golvmonterad typ
Casing Färg   Svart (N1) (Panelfärg: silver)
Dimensioner Enhet Höjd mm 590
    Bredd mm 395
    Djup mm 268
Vikt Enhet kg 11.0
Luftrening Ineffekt Turbo kW 0.081
    H kW 0.035
    M kW 0.018
    L kW 0.011
    Tyst kW 0.008
Befuktning Ineffekt Turbo kW 0.084
    H kW 0.037
    M kW 0.020
    L kW 0.013
    Tyst kW 0.012
  Luftfuktning Turbo ml/h 600
    Hög ml/h 470
    Medium ml/h 370
    Låg ml/h 290
    Tyst ml/h 240
  Kapacitet på vattentank l 4.0
Ljudtrycksnivå Luftrening Turbo dBA 50.0
    Hög dBA 43.0
    Medium dBA 36.0
    Låg dBA 26.0
    Tyst dBA 17.0
  Befuktning Turbo dBA 50.0
    Hög dBA 43.0
    Medium dBA 36.0
    Låg dBA 26.0
    Tyst dBA 23.0
Dammuppsamlingsmetod Plasmajonisator, Elektrostatiskt dammuppsamlingsfilter
Deodorizing method Flash streamer + Titanium apatite deodorising filter
Säkerhetskomponenter Artikel 01   Säkerhetsbrytare (driften stoppar när frontpanelen öppnas)
Standardtillbehör Infraröd fjärrkontroll 1
  Veckat filter 7
  Luktreningskassett 1
  Bruksanvisning 1
Nätsladd m 2.0
Strömförsörjning Namn   VM
  Fas   1~
  Frequency Hz 50/60
  Spänning V 220-240/220-230
Belastningsström Luftrening Turbo A 0.71
    Hög A 0.31
    Medium A 0.19
    Låg A 0.12
    Tyst A 0.09
  Befuktning Turbo A 0.72
    Hög A 0.32
    Medium A 0.19
    Låg A 0.13
    Tyst A 0.11
Anm: (1) - Applicerbar storlek på rum är lämplig när enheten arbetar i turboläge. Applicerbar storlek på rum indikerar det utrymme där en viss mängd dammpartiklar kan avlägsnas på 30 minuter.
  (2) - Befuktningsmängden ändras efter inomhus- och utomhustemperatur och luftfuktighet. Mätförhållanden: 20 °C temperatur, 30 % luftfuktighet.
  (3) - Ljudtrycksnivåer är medelvärdet som är uppmätta 1 m framför, till vänster, till höger och ovanför enheten (detta motsvarar värdet i ett ekofritt rum).
  (4) - Regenereringstiden för den luktreducerande kassetten är 8 timmar.
  (5) - Fuktighetstecken: fuktighetsindikator: 3 steg: fukt på/av; fuktinställning: låg/std/hög/kont
  (6) - Andra tecken: tecken för byte: luftfuktningsfilter, luftreningsfilter; lampa för vattentillförsel; lampa för barnsäkert lås; lampa för återskapande (8 h); kontrollampa