Utbytes-VRV

VRV IV Q-series - RXYQQ-T

Snabb & kvalitativ ersättning för R-22- och R-407C-system

RXYQQ-T

Produktfördelar

 • Kostnadseffektivt och snabbt byte eftersom bara utomhusenhet och inomhusenhet behöver bytas, vilket innebär att nästan inget arbete behöver utföras inne i byggnaden
 • Det går att uppnå effektivitetsvinster på mer än 70%, tack vare utvecklingen inom värmepumpstekniken och det mer effektiva köldmediet R-410A
 • Mindre störande och tidsödande installation jämfört med att installera ett nytt system, då köldmedierören kan bibehållas
 • Unik automatisk laddning av köldmedie eliminerar behovet av att beräkna köldmedievolym och säkerställer ett säkert byte av konkurrenters utrustning
 • Innefattar VRV IV-standarder & tekniker: Variabel köldmedietemperatur och fullständiga inverterkompressorer
 • Automatisk rengöring av köldmedierör ger ett garanterat rent rörnätverk, även när en kompressor har gått sönder
 • Noggrann temperaturstyrning, friskluftstillströmning, luftbehandlingsenheter och Biddle luftgardiner, allt integrerat i ett system som enbart behöver en kontaktpunkt
 • Anpassa din VRV för bästa årstidsrelaterade verkningsgrad & komfort med funktionen väderberoende varierbar köldmedietemperatur Förbättrad årstidsrelaterad verkningsgrad med upp till 28 % Inga kalldrag längre med höga utblåsningstemperaturer
 • VRV-konfigurationsprogram för snabbast och mest korrekt driftstart, konfiguration och anpassning
 • Display på utomhusenheten för snabba inställningar på plats och lätt avläsning av fel tillsammans med indikation av serviceparametrar för kontroll av grundläggande funktioner
 • Möjlighet att lägga till inomhusdelar och öka kapaciteten utan att behöva byta köldmedierörledning
 • Möjlighet att sprida ut de olika utbytesfaserna, tack vare VRV-systemets modulära design
 • Fri kombination av utomhusenheter för att uppfylla krav på installationsutrymme eller effektivitet
 • Håll systemet i toppskick via Daikins molntjänst:: Övervakning dygnet runt för maximal effektivitet, förlängd livslängd och omedelbar service tack vare felförutsägelse

Fördelar

 • Inverter

  Inverter

  Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation

Kataloger & broschyrer
Ladda ner språk
Installationsmanual