RXYSQ4T8YB (Arkiverade) RXYSQ5T8YB (Arkiverade) RXYSQ6T8YB (Arkiverade)
Rekommenderade kombinationer 3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB
Kylkapacitet Prated,c kW 12.1 (1.000) 14.0 (1.000) 15.5 (1.000)
Värmekapacitet Prated,h kW 8.0 (0.000) 9.2 (0.000) 10.2 (0.000)
  Max. 6°CVT kW 14.2 (2) 16.0 (2) 18.0 (2)
ESEER - Automatisk 7.89 7.49 6.73
ESEER - Standard 6.18 5.77 5.23
SCOP 3.9 4.2 4.4
SEER 6.8 6.6 6.8
ηs,c % 269.2 260.5 268.3
ηs,h % 154.4 164.5 174.1
Rumskyla A tillstånd (35°C - 27/19) EERd   3.1 2.6 2.6
    Pdc kW 12.1 14.0 15.5
  B tillstånd (30°C - 27/19) EERd   5.2 4.8 4.8
    Pdc kW 8.9 10.3 11.4
  C tillstånd (25°C - 27/19) EERd   9.3 8.9 9.1
    Pdc kW 5.7 6.6 7.3
  D tillstånd (20°C - 27/19) EERd   13.0 14.2 15.1
    Pdc kW 4.3 4.5 4.6
Rumsvärme (medelklimat) TBivalent COPd (deklarerad COP)   2.4 2.4 2.5
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 8.0 9.2 10.2
    Tbiv (bivalent temperatur) °C -10 -10 -10
  TOL COPd (deklarerad COP)   2.4 2.4 2.5
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 8.0 9.2 10.2
    Tol (temperaturbegränsning) °C -10 -10 -10
  A Tillstånd (-7°C) COPd (deklarerad COP)   2.7 2.8 2.9
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 7.0 8.1 9.0
  B Tillstånd (2°C) COPd (deklarerad COP)   3.6 3.8 4.0
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 4.3 5.0 5.5
  C Tillstånd (7°C) COPd (deklarerad COP)   5.7 6.1 6.5
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 3.4 3.5 3.6
  D Tillstånd (12°C) COPd (deklarerad COP)   7.0 7.6 8.1
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 4.1 4.1 4.3
Kapacitetsområde HP 4 5 6
PED Category   Kategori I Kategori I Kategori I
  Mest kritiska del Namn   Kompressor Kompressor Kompressor
    Ps*V stång 167 167 167
Max. antal inomhusdelar 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Indexanslutning inomhus Min.   50.0 62.5 70.0
  Max.   130.0 162.5 182.0
Dimensioner Enhet Höjd mm 1,345 1,345 1,345
    Bredd mm 900 900 900
    Djup mm 320 320 320
  Packad enhet Höjd mm 1,524 1,524 1,524
    Bredd mm 980 980 980
    Djup mm 420 420 420
Vikt Enhet kg 104 104 104
  Packad enhet kg 114 114 114
Emballage Material   Kartong_ Kartong_ Kartong_
  Vikt kg 3.9 3.9 3.9
Packning 2 Material   Trä Trä Trä
  Vikt kg 5.6 5.6 5.6
Packning 3 Material   Plast Plast Plast
  Vikt kg 0.5 0.5 0.5
Hölje Colour   Daikin vit Daikin vit Daikin vit
  Material   Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt
Värmeväxlare Typ   Spole med korsande flänsar Spole med korsande flänsar Spole med korsande flänsar
  Inomhussida   luft luft luft
  Outdoor side   luft luft luft
  Luftflödeshastighet Kyla Uppskattad m³/h 6,360 (0.000) 6,360 (0.000) 6,360 (0.000)
    Värme Uppskattad m³/h 6,360 (0.000) 6,360 (0.000) 6,360 (0.000)
Fläkt Kvantitet   2 2 2
Fläktmotor Kvantitet   2 2 2
  Typ   DC-motor DC-motor DC-motor
  Utgång W 70 70 70
Kompressor Kvantitet_   1 1 1
  Compressor-=-Type   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
  Vevhusvärmare W 33 33 33
Driftsområde Kyla Min. °CTT -5.0 -5.0 -5.0
    Max. °CTT 46.0 46.0 46.0
  Värme Min. °CVT -20.0 -20.0 -20.0
    Max. °CVT 15.5 15.5 15.5
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 68.0 (4) 69.0 (4) 70.0 (4)
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 50.0 (5) 51.0 (5) 51.0 (5)
Köldmedium Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Mängd TCO2Eq 7.5 7.5 7.5
  Mängd kg 3.6 3.6 3.6
Köldmedieolja Typ   Syntetisk (eter) olja FVC50K Syntetisk (eter) olja FVC50K Syntetisk (eter) olja FVC50K
Röranslutningar Liquid Typ   Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning
    YD mm 9,52 9,52 9,52
  Gas Typ   Flänsanslutning Flänsanslutning Hårdlödd anslutning
    YD mm 15.9 15.9 19.1
  Total rörledningslängd System Verklig m 300 (6) 300 (6) 300 (6)
Avfrostningsmetod Omvänd cykel Omvänd cykel Omvänd cykel
Effektstyrning Method   Inverterstyrd Inverterstyrd Inverterstyrd
Indikering om värmaren är utrustad med en extravärmare no no no
Kompletterande värmare Backupkapacitet Värme elbu kW 0.0 0.0 0.0
Effektförbrukning i annat läge än aktivt läge Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.049 0.049 0.049
  Läge off Kyla POFF kW 0.039 0.039 0.039
    Värme POFF kW 0.049 0.049 0.049
  Standby-läge Kyla PSB kW 0.039 0.039 0.039
    Värme PSB kW 0.049 0.049 0.049
  Termostat-off-läge Kyla PTO kW 0.000 0.000 0.000
    Värme PTO kW 0.049 0.049 0.049
Kyla Cdc (nedbrytningskyla)   0.25 0.25 0.25
Värme Cdc (nedbrytningsvärme)   0.25 0.25 0.25
Säkerhetskomponenter Artikel 01   Högtryckspressostat Högtryckspressostat Högtryckspressostat
    02   Överbelastningsskydd för fläkten Överbelastningsskydd för fläkten Överbelastningsskydd för fläkten
    03   Inverterns överlastskydd Inverterns överlastskydd Inverterns överlastskydd
    04   Kretskortssäkring Kretskortssäkring Kretskortssäkring
Standardtillbehör Installationsanvisning 1 1 1
  Bruksanvisning 1 1 1
  Anslutningsrör 1 1 1
Strömförsörjning Namn   Y1 Y1 Y1
  Fas   3N~ 3N~ 3N~
  Frequency Hz 50 50 50
  Spänning V 380-415 380-415 380-415
Strömförbrukning Både inomhus- och utomhusenhet Både inomhus- och utomhusenhet Både inomhus- och utomhusenhet
Spänningsområde Min. % -10 -10 -10
  Max. % 10 10 10
Current Nominell belastningsström - 50Hz Kyla A 4.44 (7) 5.55 (7) 6.84 (7)
Ström - 50Hz Startström (MSC) - anmärkning   Se anm. 8 Se anm. 8 Se anm. 8
  Zmax Lista   Inga fordringar Inga fordringar Inga fordringar
  Minimal kretsström (MCA) A 14.1 (9) 14.1 (9) 14.1 (9)
  Maximal säkringsström (MFA) A 16 (10) 16 (10) 16 (10)
  Total överström (TOCA) A 14.1 (11) 14.1 (11) 14.1 (11)
  Ström vi fullast (FLA) Totalt A 0.6 (12) 0.6 (12) 0.6 (12)
Ledningsdragningsanslutningar - 50 Hz For power supply Kvantitet   5G 5G 5G
  För anslutning med inomhus Kvantitet   2 2 2
    Uppmärksamma   F1,F2 F1,F2 F1,F2
Anm: Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m
  Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m
  Faktiska antalet enheter beror på typ av inomhusenhet (VRV DX inomhus, RA DX inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (som är; 50% ≤ CR ≤130%). Faktiska antalet enheter beror på typ av inomhusenhet (VRV DX inomhus, RA DX inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (som är; 50% ≤ CR ≤130%). Faktiska antalet enheter beror på typ av inomhusenhet (VRV DX inomhus, RA DX inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (som är; 50% ≤ CR ≤130%).
  Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till. Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till. Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till.
  Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.
  Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen
  RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT
  MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. VRV IV använder bara kompressorer med inverterstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström. MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. VRV IV använder bara kompressorer med inverterstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström. MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. VRV IV använder bara kompressorer med inverterstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström.
  MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström. MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström. MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström.
  MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen). MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen). MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen).
  TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats. TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats. TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats.
  FLA innebär normal driftström för fläkten FLA innebär normal driftström för fläkten FLA innebär normal driftström för fläkten
  Värdet för automatisk ESEER motsvarar normal VRV IV-S värmepumpsdrift, inklusive drift med avancerad energibesparing (drift med variabel temperatur på köldmedium) Värdet för automatisk ESEER motsvarar normal VRV IV-S värmepumpsdrift, inklusive drift med avancerad energibesparing (drift med variabel temperatur på köldmedium) Värdet för automatisk ESEER motsvarar normal VRV IV-S värmepumpsdrift, inklusive drift med avancerad energibesparing (drift med variabel temperatur på köldmedium)
  Värdet för standard ESEER motsvarar normal VRV IV-S värmepumpsdrift, utan hänsyn tagen till drift med avancerad energibesparing Värdet för standard ESEER motsvarar normal VRV IV-S värmepumpsdrift, utan hänsyn tagen till drift med avancerad energibesparing Värdet för standard ESEER motsvarar normal VRV IV-S värmepumpsdrift, utan hänsyn tagen till drift med avancerad energibesparing
  Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum.
  Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.
  Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.
  Se installationsmanualen/bruksanvisningen för detaljerat innehåll för standardtillbehör Se installationsmanualen/bruksanvisningen för detaljerat innehåll för standardtillbehör Se installationsmanualen/bruksanvisningen för detaljerat innehåll för standardtillbehör
  EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas
  Ssc: kortsluten spänning Ssc: kortsluten spänning Ssc: kortsluten spänning