Specifikationstabell för RXYSQ-T8Y

RXYSQ4T8YB (Arkiverade) RXYSQ5T8YB (Arkiverade) RXYSQ6T8YB (Arkiverade)
ESEER - Automatisk 7.89 7.49 6.73
ESEER - Standard 6.18 5.77 5.23
Kapacitetsområde HP 4 5 6
Max. antal inomhusdelar 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Indexanslutning inomhus Min.   50.0 62.5 70.0
  Max.   130.0 162.5 182.0
Dimensioner Enhet Höjd mm 1,345 1,345 1,345
    Bredd mm 900 900 900
    Djup mm 320 320 320
Vikt Enhet kg 104 104 104
Kompressor Compressor-=-Type   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
Driftsområde Kyla Min. °CDB -5.0 -5.0 -5.0
    Max. °CDB 46.0 46.0 46.0
  Värme Min. °CVT -20.0 -20.0 -20.0
    Max. °CVT 15.5 15.5 15.5
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 68.0 (4) 69.0 (4) 70.0 (4)
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 50.0 (5) 51.0 (5) 51.0 (5)
Köldmedium Typ   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Mängd TCO2Eq 7.5 7.5 7.5
  Mängd kg 3.6 3.6 3.6
Röranslutningar Liquid Typ   Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning
    YD mm 9,52 9,52 9,52
  Gas Typ   Flänsanslutning Flänsanslutning Hårdlödd anslutning
    YD mm 15.9 15.9 19.1
  Total rörledningslängd System Verklig m 300 (6) 300 (6) 300 (6)
Standardtillbehör Installationsanvisning 1 1 1
  Bruksanvisning 1 1 1
  Anslutningsrör 1 1 1
Strömförsörjning Namn   Y1 Y1 Y1
  Fas   3N~ 3N~ 3N~
  Frequency Hz 50 50 50
  Spänning V 380-415 380-415 380-415
Anm: Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m
  Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m
  Faktiska antalet enheter beror på typ av inomhusenhet (VRV DX inomhus, RA DX inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (som är; 50% ≤ CR ≤130%). Faktiska antalet enheter beror på typ av inomhusenhet (VRV DX inomhus, RA DX inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (som är; 50% ≤ CR ≤130%). Faktiska antalet enheter beror på typ av inomhusenhet (VRV DX inomhus, RA DX inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (som är; 50% ≤ CR ≤130%).
  Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till. Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till. Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till.
  Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.
  Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen
  RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT
  MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. VRV IV använder bara kompressorer med inverterstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström. MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. VRV IV använder bara kompressorer med inverterstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström. MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. VRV IV använder bara kompressorer med inverterstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström.
  MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström. MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström. MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström.
  MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen). MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen). MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen).
  TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats. TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats. TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats.
  FLA innebär normal driftström för fläkten FLA innebär normal driftström för fläkten FLA innebär normal driftström för fläkten
  Värdet för automatisk ESEER motsvarar normal VRV IV-S värmepumpsdrift, inklusive drift med avancerad energibesparing (drift med variabel temperatur på köldmedium) Värdet för automatisk ESEER motsvarar normal VRV IV-S värmepumpsdrift, inklusive drift med avancerad energibesparing (drift med variabel temperatur på köldmedium) Värdet för automatisk ESEER motsvarar normal VRV IV-S värmepumpsdrift, inklusive drift med avancerad energibesparing (drift med variabel temperatur på köldmedium)
  Värdet för standard ESEER motsvarar normal VRV IV-S värmepumpsdrift, utan hänsyn tagen till drift med avancerad energibesparing Värdet för standard ESEER motsvarar normal VRV IV-S värmepumpsdrift, utan hänsyn tagen till drift med avancerad energibesparing Värdet för standard ESEER motsvarar normal VRV IV-S värmepumpsdrift, utan hänsyn tagen till drift med avancerad energibesparing
  Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum.
  Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.
  Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.
  Se installationsmanualen/bruksanvisningen för detaljerat innehåll för standardtillbehör Se installationsmanualen/bruksanvisningen för detaljerat innehåll för standardtillbehör Se installationsmanualen/bruksanvisningen för detaljerat innehåll för standardtillbehör
  EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas
  Ssc: kortsluten spänning Ssc: kortsluten spänning Ssc: kortsluten spänning