VRV IV+ värmepump med kontinuerlig värme

VRV IV+ - RYYQ-U

Daikins optimala lösning med toppkomfort

RYYQ-U

Produktfördelar

 • Genom att välja denna produkt med Certified Reclaimed Refrigerant Allocation bidrar du till återanvändning av köldmedium
 • Täcker alla värmebehov i en byggnad via en kontaktpunkt: noggrann temperaturstyrning, ventilation, varmvatten, luftbehandlingsenheter och Biddle-luftgardiner
 • Stort urval av inomhusenheter: möjlighet att kombinera VRV med snygga inomhusenheter (Daikin Emura, Nexura, ...)
 • Innefattar VRV IV-standarder & tekniker: Variabel köldmedietemperatur, kontinuerlig uppvärmning, VRV-konfigurator, 7-segmentsdisplay och fullständiga inverterkompressorer, 4-sidig värmeväxlare, köldmediekylt kretskort, ny DC fläktmotor
 • Anpassa din VRV för bästa årstidsrelaterade verkningsgrad & komfort med funktionen väderberoende varierbar köldmedietemperatur Förbättrad årstidsrelaterad verkningsgrad med upp till 28 % Inga kalldrag längre med höga utblåsningstemperaturer
 • Kontinuerlig komfort: Unik kontinuerlig uppvärmningsteknik gör VRV IV till det bästa alternativet för traditionella uppvärmningssystem
 • Fri kombination av utomhusenheter för att uppfylla krav på installationsutrymme eller effektivitet
 • Passar alla byggnader och även installation inomhus är möjlig på grund av högt externt statiskt tryck på upp till 78,4 Pa. Inomhusinstallation leder till kortare rörledningslängd, lägre installationskostnader, ökad effektivitet och bättre visuell estetik
 • Enklare installation & garanterad optimal effektivitet med automatisk laddning & testning
 • Enkel efterlevnad med F-gasreglering tack vare automatiserad kontroll av inneslutning av köldmedium
 • Stor rördragningsflexibilitet: 30 m nivåskillnad inomhus, maximal rörledningslängd: 190 m, total rörlängd: 1.000 m
 • Möjligheten att styra varje konditionerad zon individuellt håller VRV-systemets löpande utgifter nere på ett absolut minimum.
 • Sprid ut din installationskostnad genom utfasad installation
 • Håll systemet i toppskick via Daikins molntjänst:: Övervakning dygnet runt för maximal effektivitet, förlängd livslängd och omedelbar service tack vare felförutsägelse
 • Tillgänglig som enbart värme genom irreversibel fältinställning

Fördelar

 • Inverter

  Inverter

  Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation

Kataloger & broschyrer
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Bruksanvisningar
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.