Specifikationstabell för RZAG-LV1

RZAG71L7V1B RZAG100L7V1B RZAG125L7V1B RZAG140L7V1B
Ljudtrycksnivå Värme Nom. dBA 50 51 52 52
  Kyla Nom. dBA 48 49 51 52
  Tyst nattläge Nivå 1 dBA 43 45 45 45
Standardtillbehör Buntband 2 2 2 2
  Installationsanvisning 1 1 1 1
Köldmedium Kretsar Kvantitet 1 1 1 1
  Mängd TCO2Eq 1.8 2.3 2.3 2.3
  Mängd kg 2.6 3.4 3.4 3.4
  Refrigerant-=-Gwp Expansionsventil (elektronisk typ) Expansionsventil (elektronisk typ) Expansionsventil (elektronisk typ) Expansionsventil (elektronisk typ)
Fläktmotor Utgång W 94 94 94 94
  Kvantitet Borstlös DC-motor Borstlös DC-motor Borstlös DC-motor Borstlös DC-motor
Driftsområde Kyla Omgivning Max. °CDB 50 50 50 50
      Min. °CDB -15 -15 -15 -15
  Värme Omgivning Max. °CVT 15.5 15.5 15.5 15.5
      Min. °CVT -20 -20 -20 -20
Emballage Vikt kg 12 12 12 12
Värmeväxlare Fläns Behandling WF-fläns WF-fläns WF-fläns WF-fläns
Röranslutningar Rörledningslängd Max. UE - IE m 3 3 3 3
      UE - IE m 55 85 85 85
    System Ingen extra laddning m 30 30 30 30
      Motsvarande m 75 100 100 100
  Liquid YD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
    Kvantitet Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning
  Gas YD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
    Kvantitet Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning
  Kondensvatten YD mm 26.0 26.0 26.0 26.0
    Kvantitet Hål Hål Hål Hål
  Nivåskillnad IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5
    IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
  Additional refrigerant charge kg/m Se installationsmanual Se installationsmanual Se installationsmanual Se installationsmanual
  Värmeisolering Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 64 64 66 67
Säkerhetskomponenter Artikel 01 Säkring Säkring Säkring Säkring
Dimensioner Packad enhet Bredd mm 1,015 1,015 1,015 1,015
    Höjd mm 1,170 1,610 1,610 1,610
    Djup mm 422 422 422 422
  Enhet Bredd mm 940 940 940 940
    Djup mm 320 320 320 320
    Höjd mm 990 1,430 1,430 1,430
Kompressor Kvantitet_ Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
Casing Färg Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt
Effektstyrning Metod Inverterstyrd Inverterstyrd Inverterstyrd Inverterstyrd
Vikt Packad enhet kg 79 105 105 105
  Enhet kg 67 93 93 93
Fan Luftflödeshastighet Värme Nom. m³/min 49 62 62 62
    Kyla Nom. m³/min 59 70 70 70
  Kvantitet Horisontell Horisontell Horisontell Horisontell
Köldmedieolja Fylld volym l 0.9 1.35 1.35 1.35
  Type FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA
Styrning av avfrostning Omvänd cykel Omvänd cykel Omvänd cykel Omvänd cykel
Wiring connections For connection with indoor Remark Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet
  För strömförsörjning Remark Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet
Strömförsörjning Spänningsområde Max. % 264 264 264 264
    Min. % 198 198 198 198
  Frequency Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Fas 1~ 1~ 1~ 1~
Ström Zmax Lista Uppfyller EN61000-3-11 Uppfyller EN61000-3-11 Uppfyller EN61000-3-11 Uppfyller EN61000-3-11
  Rekommenderade säkringar A 20 32 32 32
  Minimalt Ssc-värde kVa Utrustningen överensstämmer med EN/IEC 61000-3-12 Utrustningen överensstämmer med EN/IEC 61000-3-12 Utrustningen överensstämmer med EN/IEC 61000-3-12 Utrustningen överensstämmer med EN/IEC 61000-3-12
Anm: Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas
  Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien
  Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20° CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20° CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20° CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20° CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien
  Se separata ritningar för elektriska data Se separata ritningar för elektriska data Se separata ritningar för elektriska data Se separata ritningar för elektriska data
Strömförbrukning Endast utomhusdel Endast utomhusdel Endast utomhusdel Endast utomhusdel