RZAG71M7Y1B RZAG100M7Y1B RZAG125M7Y1B RZAG140M7Y1B
Hölje Colour   Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_
  Material   Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt
Dimensioner Enhet Höjd mm 990 1,430 1,430 1,430
    Bredd mm 940 940 940 940
    Djup mm 320 320 320 320
  Packad enhet Höjd mm 1,170 1,610 1,610 1,610
    Bredd mm 1,015 1,015 1,015 1,015
    Djup mm 422 422 422 422
Vikt Enhet kg 70 92 92 92
  Packad enhet kg 78 101 101 101
Emballage Vikt kg 9 10 10 10
Värmeväxlare Fläns Typ   WF-fläns WF-fläns WF-fläns WF-fläns
    Behandling   Antikorrosionsbehandlad (PE) Antikorrosionsbehandlad (PE) Antikorrosionsbehandlad (PE) Antikorrosionsbehandlad (PE)
Fläkt Typ   Propeller Propeller Propeller Propeller
  Utloppsriktning   Horisontell Horisontell Horisontell Horisontell
  Kvantitet   1 2 2 2
  Luftflödeshastighet Kyla Nom. m³/min 59 70 83 83
    Värme Nom. m³/min 50 62 62 62
      Partiell m³/min     56 (1) 56 (1)
Fläktmotor Kvantitet   1 2 2 2
  Model   Borstlös DC-motor Borstlös DC-motor Borstlös DC-motor Borstlös DC-motor
  Utgång W 94 94 94 94
  Drivning   Direktdriven Direktdriven Direktdriven Direktdriven
Kompressor Kvantitet_   1 1 1 1
  Compressor-=-Type   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
Driftsområde Kyla Omgivning Min. °CTT -20 -20 -20 -20
      Max. °CTT 52 52 52 52
  Värme Omgivning Min. °CVT -20 -20 -20 -20
      Max. °CVT 18.0 18.0 18.0 18.0
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 65 66 69 70
  Värme dBA     69 (1) 70 (1)
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 46 47 50 51
  Värme Nom. dBA 49 51 52 52
Köldmedium Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  Mängd kg 2.95 3.75 3.75 3.75
  Mängd TCO2Eq 1.99 2.53 2.53 2.53
  Kontroll   Expansionsventil (elektronisk typ) Expansionsventil (elektronisk typ) Expansionsventil (elektronisk typ) Expansionsventil (elektronisk typ)
  GWP   675 675 675 675
  Kretsar Kvantitet   1 1 1 1
Köldmedieolja Typ   FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA
  Fylld volym l 0.90 1.35 1.35 1.35
Röranslutningar Liquid Kvantitet   1 1 1 1
    Typ   Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning
    YD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gas Kvantitet   1 1 1 1
    Typ   Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning
    YD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Kondensvatten Kvantitet   5 5 5 5
    Typ   Hål Hål Hål Hål
    YD mm 26 26 26 26
  Rörledningslängd Max. UE - IE m 3 3 3 3
      UE - IE m 55 85 85 85
    System Motsvarande m 75 100 100 100
      Ingen extra laddning m 40 40 40 40
  Additional refrigerant charge kg/m Se installationsmanual Se installationsmanual Se installationsmanual Se installationsmanual
  Nivåskillnad IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5
  Värmeisolering   Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas
Avfrostningsmetod Omvänd cykel Omvänd cykel Omvänd cykel Omvänd cykel
Styrning av avfrostning Sensor för temperaturen i utomhusdelens värmeväxlare Sensor för temperaturen i utomhusdelens värmeväxlare Sensor för temperaturen i utomhusdelens värmeväxlare Sensor för temperaturen i utomhusdelens värmeväxlare
Effektstyrning Method   Inverterstyrd Inverterstyrd Inverterstyrd Inverterstyrd
PED Category   Kategori II Kategori II Kategori II Kategori II
Säkerhetskomponenter Artikel 01   Högtryckspressostat Högtryckspressostat Högtryckspressostat Högtryckspressostat
    02   Lågtryckstermostat Lågtryckstermostat Lågtryckstermostat Lågtryckstermostat
    03   Överbelastningsskydd för fläkten Överbelastningsskydd för fläkten Överbelastningsskydd för fläkten Överbelastningsskydd för fläkten
    04   Säkring Säkring Säkring Säkring
    05   Temperaturskydd för kompressormotorn Temperaturskydd för kompressormotorn Temperaturskydd för kompressormotorn Temperaturskydd för kompressormotorn
Standardtillbehör Buntband 2 2 2 2
  Installationsanvisning 1 1 1 1
  Köldmediumsetikett för F-gasreglering 1 1 1 1
  Allmänna säkerhetsföreskrifter 1 1 1 1
  LOT10 Energiklass 1 1 1 1
Strömförsörjning Namn   Y1 Y1 Y1 Y1
  Fas   3~ 3~ 3~ 3~
  Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 380-415 380-415 380-415 380-415
  Spänningsområde Min. V 342 342 342 342
    Max. V 457 457 457 457
Current Zmax Lista   Uppfyller EN61000-3-11 Uppfyller EN61000-3-11 Uppfyller EN61000-3-11 Uppfyller EN61000-3-11
  Minimalt Ssc-värde kVa Equipment complying with EN / IEC 61000-3-2, Se anm. 3, Se anm. 4 Equipment complying with EN / IEC 61000-3-2, Se anm. 3, Se anm. 4 Equipment complying with EN / IEC 61000-3-2, Se anm. 3, Se anm. 4 Equipment complying with EN / IEC 61000-3-2, Se anm. 3, Se anm. 4
Ledningsdragningsanslutningar För strömförsörjning Remark   Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet
  For connection with indoor Remark   Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet
Strömförbrukning See installation manual outdoor unit See installation manual outdoor unit See installation manual outdoor unit See installation manual outdoor unit
Ström - 50Hz Maximal säkringsström (MFA) A 16 16 16 16
Anm: (1) - Enligt ENER Lot 21 (1) - Enligt ENER Lot 21 (1) - Enligt ENER Lot 21 (1) - Enligt ENER Lot 21
  (2) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas (2) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas (2) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas (2) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas
  (3) - Ssc: kortsluten spänning (3) - Ssc: kortsluten spänning (3) - Ssc: kortsluten spänning (3) - Ssc: kortsluten spänning
  (4) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström ≤16 A per fas (4) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström ≤16 A per fas (4) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström ≤16 A per fas (4) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström ≤16 A per fas