Specifikationstabell för RZQG-L9V1

RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B
Hölje Colour   Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_
  Material   Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt
Dimensioner Enhet Höjd mm 990 1,430 1,430 1,430
    Bredd mm 940 940 940 940
    Djup mm 320 320 320 320
  Packad enhet Höjd mm 1,170 1,610 1,610 1,610
    Bredd mm 1,015 1,015 1,015 1,015
    Djup mm 422 422 422 422
Vikt Enhet kg 69.0 95.0 95.0 95.0
  Packad enhet kg 78.0 104.0 104.0 104.0
Värmeväxlare Fläns Typ   WF-fläns WF-fläns WF-fläns WF-fläns
    Behandling   Antikorrosionsbehandlad (PE) Antikorrosionsbehandlad (PE) Antikorrosionsbehandlad (PE) Antikorrosionsbehandlad (PE)
Fläkt Typ   Propellerfläkt Propellerfläkt Propellerfläkt Propellerfläkt
  Utloppsriktning   Horisontell Horisontell Horisontell Horisontell
  Kvantitet   1 2 2 2
  Luftflödeshastighet Kyla Nom. m³/min 59 70 70 84
      Rated m³/h 3,540 4,200 4,200 5,040
    Värme Nom. m³/min 49 62 62 62
      Rated m³/h 2,940 3,720 3,720 3,720
Fläktmotor Kvantitet   1 2 2 2
  Model   Borstlös DC-motor Borstlös DC-motor Borstlös DC-motor Borstlös DC-motor
  Utgång W 94 94 94 94
  Drivning   Direktdriven Direktdriven Direktdriven Direktdriven
Kompressor Kvantitet_   1 1 1 1
  Compressor-=-Type   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
Driftsområde Kyla Omgivning Min. °CTT -15.0 -15.0 -15.0 -15.0
      Max. °CTT 50.0 50.0 50.0 50.0
  Värme Omgivning Min. °CVT -20.0 -20.0 -20.0 -20.0
      Max. °CVT 15.5 15.5 15.5 15.5
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 64.0 66.0 67.0 69.0
  Värme dBA 64.0 66.0 67.0 69.0
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 48 50 51 52
  Värme Nom. dBA 50 52 53 53
  Tyst nattläge Nivå 1 dBA 43 45 45 45
Köldmedium Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Mängd kg 2.9 4.0 4.0 4.0
  Mängd TCO2Eq 6.05 8.35 8.35 8.35
  Kontroll   Expansionsventil (elektronisk typ) Expansionsventil (elektronisk typ) Expansionsventil (elektronisk typ) Expansionsventil (elektronisk typ)
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Kretsar Kvantitet   1 1 1 1
Köldmedieolja Typ   Syntetisk (eter) olja FVC50K Syntetisk (eter) olja FVC50K Syntetisk (eter) olja FVC50K Syntetisk (eter) olja FVC50K
  Fylld volym l 0.90 1.35 1.35 1.35
Röranslutningar Liquid Kvantitet   1 1 1  
    Typ   Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning  
    YD mm 9,52 9,52 9,52  
  Gas Kvantitet   1 1 1  
    Typ   Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning  
    YD mm 15.9 15.9 15.9  
  Kondensvatten Kvantitet   5 5 5  
    Typ   Hål Hål Hål  
    YD mm 26 26 26  
  Rörledningslängd Max. UE - IE m 5 (1) 5 (1) 5 (1)  
      UE - IE m 50 75 75  
    System Motsvarande m 70 90 90  
      Ingen extra laddning m 30 30 30  
  Additional refrigerant charge kg/m Se installationsmanual Se installationsmanual Se installationsmanual  
  Nivåskillnad IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0  
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5  
  Värmeisolering   Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas  
Avfrostningsmetod Omvänd cykel Omvänd cykel Omvänd cykel Omvänd cykel
Styrning av avfrostning Sensor för temperaturen i utomhusdelens värmeväxlare Sensor för temperaturen i utomhusdelens värmeväxlare Sensor för temperaturen i utomhusdelens värmeväxlare Sensor för temperaturen i utomhusdelens värmeväxlare
Effektstyrning Method   Inverterstyrd Inverterstyrd Inverterstyrd Inverterstyrd
Säkerhetskomponenter Artikel 01   Högtryckspressostat Högtryckspressostat Högtryckspressostat Högtryckspressostat
    02   Lågtryckstermostat Lågtryckstermostat Lågtryckstermostat Lågtryckstermostat
    03   Överbelastningsskydd för fläkten Överbelastningsskydd för fläkten Överbelastningsskydd för fläkten Överbelastningsskydd för fläkten
    04   Säkring Säkring Säkring Säkring
Standardtillbehör Buntband 2 2 2 2
  Installationsanvisning 1 1 1 1
Strömförsörjning Namn   V1 V1 V1 V1
  Fas   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Spänningsområde Min. V 198 198 198 198
    Max. V 264 264 264 264
Current Zmax Lista   Uppfyller EN61000-3-11 Uppfyller EN61000-3-11 Uppfyller EN61000-3-11 Uppfyller EN61000-3-11
  Minimalt Ssc-värde kVa Utrustningen överensstämmer med EN/IEC 61000-3-12, Se anm. 2, Se anm. 3 Utrustningen överensstämmer med EN/IEC 61000-3-12, Se anm. 2, Se anm. 3 Utrustningen överensstämmer med EN/IEC 61000-3-12, Se anm. 2, Se anm. 3 Utrustningen överensstämmer med EN/IEC 61000-3-12, Se anm. 2, Se anm. 3
Ledningsdragningsanslutningar För strömförsörjning Remark   Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet
  For connection with indoor Remark   Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet Se installationsmanual för utomhusenhet
Strömförbrukning Endast utomhusdel Endast utomhusdel Endast utomhusdel Endast utomhusdel
Ström - 50Hz Maximal säkringsström (MFA) A 25 40 40 40
Anm: (1) - 3 med återfyllning (1) - 3 med återfyllning (1) - 3 med återfyllning 3 med återfyllning
  (2) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas (2) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas (2) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas
  (3) - Ssc: kortsluten spänning (3) - Ssc: kortsluten spänning (3) - Ssc: kortsluten spänning Ssc: kortsluten spänning
  (4) - PED: montering = kategori l : Omfattas inte fär PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC (4) - PED: montering = kategori l : Omfattas inte fär PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC (4) - PED: montering = kategori l : Omfattas inte fär PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC PED: montering = kategori l : Omfattas inte fär PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC
  (5) - Se separata ritningar för elektriska data (5) - Se separata ritningar för elektriska data (5) - Se separata ritningar för elektriska data Se separata ritningar för elektriska data
  (6) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A (6) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A (6) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A
Röranslutningar Liquid Kvantitet         1
    Typ         Flänsanslutning
    YD mm       9,52
  Gas Kvantitet         1
    Typ         Flänsanslutning
    YD mm       15.9
  Kondensvatten Kvantitet         5
    Typ         Hål
    YD mm       26
  Rörledningslängd Max. UE - IE m       5 (1)
      UE - IE m       75
    System Motsvarande m       90 (0.000)
      Ingen extra laddning m       30
  Additional refrigerant charge kg/m       Se installationsmanual
  Nivåskillnad IU - OU Max. m       30.0
    IU - IU Max. m       0.5
  Värmeisolering         Rör för både vätska och gas