VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1
Anslutningsförhållande Utomhusenheter med enbart ventilationsenheter anslutna Max % 130 130 130
      Minimum % 50 50 50
  Ventilationsenheter när de kombineras med VRV® inomhusenheter Max % 130 130 130
Temperaturväxlingseffektivitet - 50 Hz Ultrahög % 76 78 74
  Hög % 76 78 74
  Låg % 77.5 79 76.5
Driftsområde På konvektortemperatur Värme Min. °CTT 43 (30) 43 (30) 43 (30)
    Kyla Max. °CTT -15 -15 -15
  Utomhusluft °CTT -15°C~40°CDB, 80% relativ luftfuktighet eller lägre -15°C~40°CDB, 80% relativ luftfuktighet eller lägre -15°C~40°CDB, 80% relativ luftfuktighet eller lägre
  Runt enhet °CTT 0°C~40 °CTT 80% relativ luftfuktighet eller lägre 0°C~40 °CTT 80% relativ luftfuktighet eller lägre 0°C~40 °CTT 80% relativ luftfuktighet eller lägre
  Cirkulationsluft °CTT 0°C~40°CTT, 80% relativ luftfuktighet eller lägre 0°C~40°CTT, 80% relativ luftfuktighet eller lägre 0°C~40°CTT, 80% relativ luftfuktighet eller lägre
Luftfuktare Element Kvantitet 1 1 2
  Matarvattenstryck MPa 0.02 ~ 0.49 0.02 ~ 0.49 0.02 ~ 0.49
  Mängd kg/h 2.7 4.0 5.4
  System Naturlig evaporeringstyp Naturlig evaporeringstyp Naturlig evaporeringstyp
Entalpiväxlingseffektivitet - 50 Hz Värme Ultrahög % 67 71 65
    Låg % 69 73 69
    Hög % 67 71 65
  Kyla Hög % 64 66 62
    Ultrahög % 64 66 62
    Låg % 67 68 66
Vikt Enhet kg 100 119 123
Friskluftkonditioneringsbelastning Värme kW 5.58 (1), 2.38 (2), 3.5 (3) 8.79 (1), 3.79 (2), 5.6 (3) 10.69 (1), 4.39 (2), 7.0 (3)
  Kyla kW 4.71 (1), 1.91 (2), 3.5 (3) 7.46 (1), 2.96 (2), 5.6 (3) 9.12 (1), 3.52 (2), 7.0 (3)
Köldmedium Refrigerant-=-Gwp Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil
Fläktmotor Utgång 50 Hz W 210 210 210
  Kvantitet 2 2 2
Ineffekt - 50 Hz Värmeväxlingsläge Nom. Ultrahög kW 0.270 0.330 0.410
      Låg kW 0.170 0.192 0.230
      Hög kW 0.230 0.280 0.365
  Bypassläge Nom. Hög kW 0.230 0.280 0.365
      Ultrahög kW 0.270 0.330 0.410
      Låg kW 0.170 0.192 0.230
Värmeväxlare Rader Kvantitet 2 2 2
  Anströmningsarea 0.078 0.118 0.165
  Flänsdelning mm 2.2 2.2 2.2
  Steg Kvantitet 12 12 12
  Typ Spole med korsande flänsar Spole med korsande flänsar Spole med korsande flänsar
Röranslutningar Liquid YD mm 6.35 6.35 6.35
    Typ C1220T (Flänsanslutning) C1220T (Flänsanslutning) C1220T (Flänsanslutning)
  Gas YD mm 12.7 12.7 12.7
    Typ C1220T (Flänsanslutning) C1220T (Flänsanslutning) C1220T (Flänsanslutning)
  Vattentillförsel mm 6.4 6.4 6.4
  Kondensvatten PT3/4 yttergänga PT3/4 yttergänga PT3/4 yttergänga
Ljudtrycksnivå - 50Hz Värmeväxlingsläge Ultrahög dBA 38 40 40
    High dBA 36 37.5 38
    Low dBA 34 35.5 35.5
  Bypass mode Ultrahög dBA 39 41 41
    High dBA 36 38 39
    Låg dBA 34.5 36 35.5
Luftfilter Type Fibrer i alla ledder Fibrer i alla ledder Fibrer i alla ledder
Dimensioner Enhet Bredd mm 1,764 1,764 1,764
    Djup mm 832 1,214 1,214
    Höjd mm 387 387 387
Hölje Material Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt
Fläkt External static pressure - 50Hz Hög Pa 150 (0.000) 155 (0.000) 70 (0.000)
    Low Pa 120 (0.000) 105 (0.000) 60 (0.000)
    Ultra high Pa 200 (0.000) 205 (0.000) 110 (0.000)
  Luftflöde - 50 Hz Värmeväxlingsläge Ultrahög m³/h 500 (0.000) 750 (0.000) 950 (0.000)
      Hög m³/h 500 (0.000) 750 (0.000) 950 (0.000)
      Låg m³/h 440 (0.000) 640 (0.000) 820 (0.000)
    Bypassläge Låg m³/h 440 (0.000) 640 (0.000) 820 (0.000)
      Ultrahög m³/h 500 (0.000) 750 (0.000) 950 (0.000)
      Hög m³/h 500 (0.000) 750 (0.000) 950 (0.000)
  Typ Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt
Connection duct diameter mm 200 250 250
Insulation material Totalt vämeutbyte luft-till-luft tvärströms (kännbar + latent värme) Totalt vämeutbyte luft-till-luft tvärströms (kännbar + latent värme) Totalt vämeutbyte luft-till-luft tvärströms (kännbar + latent värme)
Spänningsområde Min. % -10 -10 -10
  Max. % 10 10 10
Strömförsörjning Frequency Hz 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240
  Fas 1~ 1~ 1~
Current Minimal kretsström (MCA) A 3.25 3.25 3.25
  Ström vi fullast (FLA) Fläktmotor 2 A 1.3 1.3 1.3
    Fläktmotor A 1.3 1.3 1.3
  Märkeffekt för fläktmotorn kW 0.210x2 0.210x2 0.210x2
  Normal strömstyrka - 50 Hz Bypassläge Låg A 1.10 1.29 1.48
      Ultrahög A 1.73 2.17 2.43
      Hög A 1.46 1.81 2.21
    Värmeväxlingsläge Hög A 1.43 1.63 2.21
      Ultrahög A 1.66 1.90 2.43
      Låg A 1.07 1.16 1.48
  Maximal säkringsström (MFA) A 15 15 15
Anm: Kyl- och värmekapaciteter är baserade på följande förutsättningar. Fläkt är baserad på Hög och Ultrahög. Kyl- och värmekapaciteter är baserade på följande förutsättningar. Fläkt är baserad på Hög och Ultrahög. Kyl- och värmekapaciteter är baserade på följande förutsättningar. Fläkt är baserad på Hög och Ultrahög.
  Detta värde indikerar den värme som återvunnits från värmeåtervinningsfläkten. Detta värde indikerar den värme som återvunnits från värmeåtervinningsfläkten. Detta värde indikerar den värme som återvunnits från värmeåtervinningsfläkten.
  Använd detta värde för att beräkna kapaciteten som inomhusenhet. Använd detta värde för att beräkna kapaciteten som inomhusenhet. Använd detta värde för att beräkna kapaciteten som inomhusenhet.
  Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT
  Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT
  Luftfuktningskapacitet: inomhustemperatur. 20 °CTT, 15 °CVT, utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT Luftfuktningskapacitet: inomhustemperatur. 20 °CTT, 15 °CVT, utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT Luftfuktningskapacitet: inomhustemperatur. 20 °CTT, 15 °CVT, utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT
  Det driftljud som uppmäts 1,5 meter under mitten av enheten omräknas till det som mäts upp i ett ekofritt rum, byggt enligt JIS C1502-förhållanden. Det driftljud som uppmäts 1,5 meter under mitten av enheten omräknas till det som mäts upp i ett ekofritt rum, byggt enligt JIS C1502-förhållanden. Det driftljud som uppmäts 1,5 meter under mitten av enheten omräknas till det som mäts upp i ett ekofritt rum, byggt enligt JIS C1502-förhållanden.
  Det faktiska ljudet vid drift varierar beroende på de omgivande förhållandena (i närhet av enheter som är i drift, ljud som studsar osv.) och ligger normalt högre än detta värde. Det faktiska ljudet vid drift varierar beroende på de omgivande förhållandena (i närhet av enheter som är i drift, ljud som studsar osv.) och ligger normalt högre än detta värde. Det faktiska ljudet vid drift varierar beroende på de omgivande förhållandena (i närhet av enheter som är i drift, ljud som studsar osv.) och ligger normalt högre än detta värde.
  För drift i tysta rum, krävs att åtgärder vidtas för att sänka ljudet. Se databoken för mer information För drift i tysta rum, krävs att åtgärder vidtas för att sänka ljudet. Se databoken för mer information För drift i tysta rum, krävs att åtgärder vidtas för att sänka ljudet. Se databoken för mer information
  Ljudnivån vid luftutloppsporten är ca. 8-11 dB högre än enhetens driftsljud. För drift i tysta rum, krävs att åtgärder vidtas för att sänka ljudet, t.ex. att man installerar mer än 2 m mjuk kanal nära utloppsgallret. Ljudnivån vid luftutloppsporten är ca. 8-11 dB högre än enhetens driftsljud. För drift i tysta rum, krävs att åtgärder vidtas för att sänka ljudet, t.ex. att man installerar mer än 2 m mjuk kanal nära utloppsgallret. Ljudnivån vid luftutloppsporten är ca. 8-11 dB högre än enhetens driftsljud. För drift i tysta rum, krävs att åtgärder vidtas för att sänka ljudet, t.ex. att man installerar mer än 2 m mjuk kanal nära utloppsgallret.
  Luftflödet kan ändras till Låg eller Hög. Luftflödet kan ändras till Låg eller Hög. Luftflödet kan ändras till Låg eller Hög.
  Normal amplitud, inmatning, effekt beror på de omnämnda förhållandena. Normal amplitud, inmatning, effekt beror på de omnämnda förhållandena. Normal amplitud, inmatning, effekt beror på de omnämnda förhållandena.
  Specifikationer, utformning och information kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Specifikationer, utformning och information kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Specifikationer, utformning och information kan komma att ändras utan föregående avisering därom.
  Temperaturväxlingseffektivitet (Temperature Exchange Efficiency) är ett medelvärde på kylning och värmning Temperaturväxlingseffektivitet (Temperature Exchange Efficiency) är ett medelvärde på kylning och värmning Temperaturväxlingseffektivitet (Temperature Exchange Efficiency) är ett medelvärde på kylning och värmning
  Verkningsgraden mäts vid följande förhållanden: förhållandet avseende det externa statiska trycket måste hållas som följer: utomhussidan till inomhussidan = 7 till 1 Verkningsgraden mäts vid följande förhållanden: förhållandet avseende det externa statiska trycket måste hållas som följer: utomhussidan till inomhussidan = 7 till 1 Verkningsgraden mäts vid följande förhållanden: förhållandet avseende det externa statiska trycket måste hållas som följer: utomhussidan till inomhussidan = 7 till 1
  Mata med rent vatten. Om matarvattnet är hårt, använd vattenavhärdare för att förlänga livstiden. Luftfuktarenhetens livstid är ca. 3 år (4 000 timmar, vid en hårdhet på matarvattnet om: 150 mg/l). Mata med rent vatten. Om matarvattnet är hårt, använd vattenavhärdare för att förlänga livstiden. Luftfuktarenhetens livstid är ca. 3 år (4 000 timmar, vid en hårdhet på matarvattnet om: 150 mg/l). Mata med rent vatten. Om matarvattnet är hårt, använd vattenavhärdare för att förlänga livstiden. Luftfuktarenhetens livstid är ca. 3 år (4 000 timmar, vid en hårdhet på matarvattnet om: 150 mg/l).
  Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas
  Luftfuktarenhetens livstid är ca. 1 år (1 500 timmar), vid en hårdhet på matarvattnet om: 400 mg/l. Luftfuktarenhetens livstid är ca. 1 år (1 500 timmar), vid en hårdhet på matarvattnet om: 400 mg/l. Luftfuktarenhetens livstid är ca. 1 år (1 500 timmar), vid en hårdhet på matarvattnet om: 400 mg/l.
  Årliga driftstimmar: 10 timmar/dag x 26 dagar/månad x 5 månader = 1300 timmar Årliga driftstimmar: 10 timmar/dag x 26 dagar/månad x 5 månader = 1300 timmar Årliga driftstimmar: 10 timmar/dag x 26 dagar/månad x 5 månader = 1300 timmar
  Under uppvärmning ökar frysningen på utomhusdelens spole, värmekapaciteten minskar och systemet går in i defrosterläge. Under uppvärmning ökar frysningen på utomhusdelens spole, värmekapaciteten minskar och systemet går in i defrosterläge. Under uppvärmning ökar frysningen på utomhusdelens spole, värmekapaciteten minskar och systemet går in i defrosterläge.
  I defrosterläget fortsätter fläktarna på enheten att gå (fabriksinställningar). Syftet med detta är att upprätthålla ventilationen och befuktningen. I defrosterläget fortsätter fläktarna på enheten att gå (fabriksinställningar). Syftet med detta är att upprätthålla ventilationen och befuktningen. I defrosterläget fortsätter fläktarna på enheten att gå (fabriksinställningar). Syftet med detta är att upprätthålla ventilationen och befuktningen.
  Vid anslutning med ett VRV värmeåtervinningssystem som utomhusdel, dra RA (avgasinsug) på denna enhet direkt in från taket och anslut till en BS-enhet som är identisk med VRV inomhusdel (master-enhet), och använd den grupplänkade driften. Se tekniska data för mer information. Vid anslutning med ett VRV värmeåtervinningssystem som utomhusdel, dra RA (avgasinsug) på denna enhet direkt in från taket och anslut till en BS-enhet som är identisk med VRV inomhusdel (master-enhet), och använd den grupplänkade driften. Se tekniska data för mer information. Vid anslutning med ett VRV värmeåtervinningssystem som utomhusdel, dra RA (avgasinsug) på denna enhet direkt in från taket och anslut till en BS-enhet som är identisk med VRV inomhusdel (master-enhet), och använd den grupplänkade driften. Se tekniska data för mer information.
  Vid anslutning av inomhusdelen direkt till kanalen, se alltid till att använda samma system på inomhusdelen som på utomhusdelen. Vid anslutning av inomhusdelen direkt till kanalen, se alltid till att använda samma system på inomhusdelen som på utomhusdelen. Vid anslutning av inomhusdelen direkt till kanalen, se alltid till att använda samma system på inomhusdelen som på utomhusdelen.
  Utför grupplänkad drift och se till att göra en inställning för direkt kanalanslutning från fjärrkontrollen. (Läge nr ' 17 (27)' - första kod n°5; andra kod n°6) Utför grupplänkad drift och se till att göra en inställning för direkt kanalanslutning från fjärrkontrollen. (Läge nr ' 17 (27)' - första kod n°5; andra kod n°6) Utför grupplänkad drift och se till att göra en inställning för direkt kanalanslutning från fjärrkontrollen. (Läge nr ' 17 (27)' - första kod n°5; andra kod n°6)
  Anslut inte heller utloppssidan på inomhusdelen. På grund av fläktstyrkan och det statiska tryck som enheten kan bygga upp. Anslut inte heller utloppssidan på inomhusdelen. På grund av fläktstyrkan och det statiska tryck som enheten kan bygga upp. Anslut inte heller utloppssidan på inomhusdelen. På grund av fläktstyrkan och det statiska tryck som enheten kan bygga upp.
  Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.
  Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.
  MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2) ; MFA <= 4 x FLA; nästa undre standardsäkringsmärkning: min. 15A MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2) ; MFA <= 4 x FLA; nästa undre standardsäkringsmärkning: min. 15A MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2) ; MFA <= 4 x FLA; nästa undre standardsäkringsmärkning: min. 15A
  Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA
  Istället för säkring, använd skyddsbrytare Istället för säkring, använd skyddsbrytare Istället för säkring, använd skyddsbrytare
  Vid 80% RH Vid 80% RH Vid 80% RH
  Specificationer uppmätta vid fläktkurva 8 (fabriksinställningar) Specificationer uppmätta vid fläktkurva 8 (fabriksinställningar) Specificationer uppmätta vid fläktkurva 8 (fabriksinställningar)