Specifikationstabell för VKM-GBM

VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1
Friskluftkonditioneringsbelastning Kyla kW 4.71 (1), 1.91 (2), 3.5 (3) 7.46 (1), 2.96 (2), 5.6 (3) 9.12 (1), 3.52 (2), 7.0 (3)
  Värme kW 5.58 (1), 2.38 (2), 3.5 (3) 8.79 (1), 3.79 (2), 5.6 (3) 10.69 (1), 4.39 (2), 7.0 (3)
Ineffekt - 50 Hz Värmeväxlingsläge Nom. Ultrahög kW 0.270 0.330 0.410
  Bypassläge Nom. Ultrahög kW 0.270 0.330 0.410
Casing Material   Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt
Dimensioner Enhet Höjd mm 387 387 387
    Bredd mm 1,764 1,764 1,764
    Djup mm 832 1,214 1,214
Vikt Enhet kg 100 119 123
Fan External static pressure - 50Hz Ultra high Pa 200 205 110
Luftfuktare System   Naturlig evaporeringstyp Naturlig evaporeringstyp Naturlig evaporeringstyp
  Mängd kg/h 2.7 4.0 5.4
  Matarvattenstryck MPa 0.02 ~ 0.49 0.02 ~ 0.49 0.02 ~ 0.49
  Element Kvantitet   1 1 2
Ljudtrycksnivå - 50Hz Värmeväxlingsläge Ultrahög dBA 38 40 40
  Bypassläge Ultrahög dBA 39 41 41
Röranslutningar Liquid Typ   C1220T (Flänsanslutning) C1220T (Flänsanslutning) C1220T (Flänsanslutning)
    YD mm 6.35 6.35 6.35
  Gas Typ   C1220T (Flänsanslutning) C1220T (Flänsanslutning) C1220T (Flänsanslutning)
    YD mm 12.7 12.7 12.7
  Vattentillförsel mm 6.4 6.4 6.4
  Kondensvatten   PT3/4 yttergänga PT3/4 yttergänga PT3/4 yttergänga
Köldmedium Kontroll   Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil
  Typ   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Värmeväxlarsystem Totalt vämeutbyte luft-till-luft tvärströms (kännbar + latent värme) Totalt vämeutbyte luft-till-luft tvärströms (kännbar + latent värme) Totalt vämeutbyte luft-till-luft tvärströms (kännbar + latent värme)
Värmeväxlarelement Specialbehandlat oantändbart papper Specialbehandlat oantändbart papper Specialbehandlat oantändbart papper
Anslutande kanaldiameter mm 200 250 250
Driftsläge Värmeväxlarläge, Bypass-läge, Uppfiskningsläge Värmeväxlarläge, Bypass-läge, Uppfiskningsläge Värmeväxlarläge, Bypass-läge, Uppfiskningsläge
Strömförsörjning Namn   V1 V1 V1
  Fas   1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240
Anm: (1) - Kyl- och värmekapaciteter är baserade på följande förutsättningar. Fläkt är baserad på Hög och Ultrahög. (1) - Kyl- och värmekapaciteter är baserade på följande förutsättningar. Fläkt är baserad på Hög och Ultrahög. (1) - Kyl- och värmekapaciteter är baserade på följande förutsättningar. Fläkt är baserad på Hög och Ultrahög.
  (2) - Detta värde indikerar den värme som återvunnits från värmeåtervinningsfläkten. (2) - Detta värde indikerar den värme som återvunnits från värmeåtervinningsfläkten. (2) - Detta värde indikerar den värme som återvunnits från värmeåtervinningsfläkten.
  (3) - Använd detta värde för att beräkna kapaciteten som inomhusenhet. (3) - Använd detta värde för att beräkna kapaciteten som inomhusenhet. (3) - Använd detta värde för att beräkna kapaciteten som inomhusenhet.
  (4) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT (4) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT (4) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT
  (5) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT (5) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT (5) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT
  (6) - Luftfuktningskapacitet: inomhustemperatur. 20 °CTT, 15 °CVT, utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT (6) - Luftfuktningskapacitet: inomhustemperatur. 20 °CTT, 15 °CVT, utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT (6) - Luftfuktningskapacitet: inomhustemperatur. 20 °CTT, 15 °CVT, utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT
  (7) - Det driftljud som uppmäts 1,5 meter under mitten av enheten omräknas till det som mäts upp i ett ekofritt rum, byggt enligt JIS C1502-förhållanden. (7) - Det driftljud som uppmäts 1,5 meter under mitten av enheten omräknas till det som mäts upp i ett ekofritt rum, byggt enligt JIS C1502-förhållanden. (7) - Det driftljud som uppmäts 1,5 meter under mitten av enheten omräknas till det som mäts upp i ett ekofritt rum, byggt enligt JIS C1502-förhållanden.
  (8) - Det faktiska ljudet vid drift varierar beroende på de omgivande förhållandena (i närhet av enheter som är i drift, ljud som studsar osv.) och ligger normalt högre än detta värde. (8) - Det faktiska ljudet vid drift varierar beroende på de omgivande förhållandena (i närhet av enheter som är i drift, ljud som studsar osv.) och ligger normalt högre än detta värde. (8) - Det faktiska ljudet vid drift varierar beroende på de omgivande förhållandena (i närhet av enheter som är i drift, ljud som studsar osv.) och ligger normalt högre än detta värde.
  (9) - För drift i tysta rum, krävs att åtgärder vidtas för att sänka ljudet. Se databoken för mer information (9) - För drift i tysta rum, krävs att åtgärder vidtas för att sänka ljudet. Se databoken för mer information (9) - För drift i tysta rum, krävs att åtgärder vidtas för att sänka ljudet. Se databoken för mer information
  (10) - Ljudnivån vid luftutloppsporten är ca. 8-11 dB högre än enhetens driftsljud. För drift i tysta rum, krävs att åtgärder vidtas för att sänka ljudet, t.ex. att man installerar mer än 2 m mjuk kanal nära utloppsgallret. (10) - Ljudnivån vid luftutloppsporten är ca. 8-11 dB högre än enhetens driftsljud. För drift i tysta rum, krävs att åtgärder vidtas för att sänka ljudet, t.ex. att man installerar mer än 2 m mjuk kanal nära utloppsgallret. (10) - Ljudnivån vid luftutloppsporten är ca. 8-11 dB högre än enhetens driftsljud. För drift i tysta rum, krävs att åtgärder vidtas för att sänka ljudet, t.ex. att man installerar mer än 2 m mjuk kanal nära utloppsgallret.
  (11) - Luftflödet kan ändras till Låg eller Hög. (11) - Luftflödet kan ändras till Låg eller Hög. (11) - Luftflödet kan ändras till Låg eller Hög.
  (12) - Normal amplitud, inmatning, effekt beror på de omnämnda förhållandena. (12) - Normal amplitud, inmatning, effekt beror på de omnämnda förhållandena. (12) - Normal amplitud, inmatning, effekt beror på de omnämnda förhållandena.
  (13) - Specifikationer, utformning och information kan komma att ändras utan föregående avisering därom. (13) - Specifikationer, utformning och information kan komma att ändras utan föregående avisering därom. (13) - Specifikationer, utformning och information kan komma att ändras utan föregående avisering därom.
  (14) - Temperaturväxlingseffektivitet (Temperature Exchange Efficiency) är ett medelvärde på kylning och värmning (14) - Temperaturväxlingseffektivitet (Temperature Exchange Efficiency) är ett medelvärde på kylning och värmning (14) - Temperaturväxlingseffektivitet (Temperature Exchange Efficiency) är ett medelvärde på kylning och värmning
  (15) - Verkningsgraden mäts vid följande förhållanden: förhållandet avseende det externa statiska trycket måste hållas som följer: utomhussidan till inomhussidan = 7 till 1 (15) - Verkningsgraden mäts vid följande förhållanden: förhållandet avseende det externa statiska trycket måste hållas som följer: utomhussidan till inomhussidan = 7 till 1 (15) - Verkningsgraden mäts vid följande förhållanden: förhållandet avseende det externa statiska trycket måste hållas som följer: utomhussidan till inomhussidan = 7 till 1
  (16) - Mata med rent vatten. Om matarvattnet är hårt, använd vattenavhärdare för att förlänga livstiden. Luftfuktarenhetens livstid är ca. 3 år (4 000 timmar, vid en hårdhet på matarvattnet om: 150 mg/l). (16) - Mata med rent vatten. Om matarvattnet är hårt, använd vattenavhärdare för att förlänga livstiden. Luftfuktarenhetens livstid är ca. 3 år (4 000 timmar, vid en hårdhet på matarvattnet om: 150 mg/l). (16) - Mata med rent vatten. Om matarvattnet är hårt, använd vattenavhärdare för att förlänga livstiden. Luftfuktarenhetens livstid är ca. 3 år (4 000 timmar, vid en hårdhet på matarvattnet om: 150 mg/l).
  (17) - Luftfuktarenhetens livstid är ca. 1 år (1 500 timmar), vid en hårdhet på matarvattnet om: 400 mg/l. (17) - Luftfuktarenhetens livstid är ca. 1 år (1 500 timmar), vid en hårdhet på matarvattnet om: 400 mg/l. (17) - Luftfuktarenhetens livstid är ca. 1 år (1 500 timmar), vid en hårdhet på matarvattnet om: 400 mg/l.
  (17) - Innehåller fluorerande växthusgas (17) - Innehåller fluorerande växthusgas (17) - Innehåller fluorerande växthusgas
  (18) - Årliga driftstimmar: 10 timmar/dag x 26 dagar/månad x 5 månader = 1300 timmar (18) - Årliga driftstimmar: 10 timmar/dag x 26 dagar/månad x 5 månader = 1300 timmar (18) - Årliga driftstimmar: 10 timmar/dag x 26 dagar/månad x 5 månader = 1300 timmar
  (19) - Under uppvärmning ökar frysningen på utomhusdelens spole, värmekapaciteten minskar och systemet går in i defrosterläge. (19) - Under uppvärmning ökar frysningen på utomhusdelens spole, värmekapaciteten minskar och systemet går in i defrosterläge. (19) - Under uppvärmning ökar frysningen på utomhusdelens spole, värmekapaciteten minskar och systemet går in i defrosterläge.
  (20) - I defrosterläget fortsätter fläktarna på enheten att gå (fabriksinställningar). Syftet med detta är att upprätthålla ventilationen och befuktningen. (20) - I defrosterläget fortsätter fläktarna på enheten att gå (fabriksinställningar). Syftet med detta är att upprätthålla ventilationen och befuktningen. (20) - I defrosterläget fortsätter fläktarna på enheten att gå (fabriksinställningar). Syftet med detta är att upprätthålla ventilationen och befuktningen.
  (21) - Vid anslutning med ett VRV värmeåtervinningssystem som utomhusdel, dra RA (avgasinsug) på denna enhet direkt in från taket och anslut till en BS-enhet som är identisk med VRV inomhusdel (master-enhet), och använd den grupplänkade driften. Se tekniska data för mer information. (21) - Vid anslutning med ett VRV värmeåtervinningssystem som utomhusdel, dra RA (avgasinsug) på denna enhet direkt in från taket och anslut till en BS-enhet som är identisk med VRV inomhusdel (master-enhet), och använd den grupplänkade driften. Se tekniska data för mer information. (21) - Vid anslutning med ett VRV värmeåtervinningssystem som utomhusdel, dra RA (avgasinsug) på denna enhet direkt in från taket och anslut till en BS-enhet som är identisk med VRV inomhusdel (master-enhet), och använd den grupplänkade driften. Se tekniska data för mer information.
  (22) - Vid anslutning av inomhusdelen direkt till kanalen, se alltid till att använda samma system på inomhusdelen som på utomhusdelen. (22) - Vid anslutning av inomhusdelen direkt till kanalen, se alltid till att använda samma system på inomhusdelen som på utomhusdelen. (22) - Vid anslutning av inomhusdelen direkt till kanalen, se alltid till att använda samma system på inomhusdelen som på utomhusdelen.
  (23) - Utför grupplänkad drift och se till att göra en inställning för direkt kanalanslutning från fjärrkontrollen. (Läge nr ' 17 (27)' - första kod n°5; andra kod n°6) (23) - Utför grupplänkad drift och se till att göra en inställning för direkt kanalanslutning från fjärrkontrollen. (Läge nr ' 17 (27)' - första kod n°5; andra kod n°6) (23) - Utför grupplänkad drift och se till att göra en inställning för direkt kanalanslutning från fjärrkontrollen. (Läge nr ' 17 (27)' - första kod n°5; andra kod n°6)
  (24) - Anslut inte heller utloppssidan på inomhusdelen. På grund av fläktstyrkan och det statiska tryck som enheten kan bygga upp. (24) - Anslut inte heller utloppssidan på inomhusdelen. På grund av fläktstyrkan och det statiska tryck som enheten kan bygga upp. (24) - Anslut inte heller utloppssidan på inomhusdelen. På grund av fläktstyrkan och det statiska tryck som enheten kan bygga upp.
  (25) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. (25) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. (25) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.
  (26) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (26) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (26) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.
  (27) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2) ; MFA <= 4 x FLA; nästa undre standardsäkringsmärkning: min. 15A (27) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2) ; MFA <= 4 x FLA; nästa undre standardsäkringsmärkning: min. 15A (27) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2) ; MFA <= 4 x FLA; nästa undre standardsäkringsmärkning: min. 15A
  (28) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA (28) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA (28) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA
  (29) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare (29) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare (29) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare
  (30) - Vid 80% RH (30) - Vid 80% RH (30) - Vid 80% RH
  (31) - Specificationer uppmätta vid fläktkurva 8 (fabriksinställningar) (31) - Specificationer uppmätta vid fläktkurva 8 (fabriksinställningar) (31) - Specificationer uppmätta vid fläktkurva 8 (fabriksinställningar)