Modulär L

Modular L - ALB-LB

Värmeåtervinningsenhet med bästa verkningsgrad

ALB-LB

Produktfördelar

 • Motflödes plattvärmeväxlare av bästa kvalitet återvinner upp till 93 % termisk energi
 • Bästa valet när en kompakt enhet krävs: endast 280 mm hög upp till 500 m³/h
 • Förebygger energiförlust p.g.a. överventilation samtidigt som inomhusluftkvaliteten förbättras med tillvalet CO2-sensor
 • Tillvals förfilter från 55 % (G4) upp till ePM1 50 % (F7) och ett andra filtreringssteg upp till ePM1 80 % (F9) för bästa luftkvalitet inomhus
 • Max tillgänglig ESP upp till 700 Pa (beroende på modellstorlek och luftflöde)
 • ErP 2018 compliant
 • Idealisk lösning för butiker, restauranger eller kontor som behöver maximal golvyta till möbler och inredning
 • Reducerad energiförbrukning tack vare EC-frekvensstyrda centrifugalfläktar
 • 6 fördefinierade storlekar, från 300 till 3 000 m³/h nominellt luftflöde, vilket gör urvalet enklare
 • Tyst drift tack vare panelisolering i mineralull (50 mm) och ljuddämpardrift
 • Perfekt luftflödeshantering: kan köras i Constant Air Volume (CAV, konstant luftvolym) eller Variable Air Volume (VAV, variabel luftvolym)
 • Defrosterläge med hög effektivitet undviker energislöseri tack vare smart integrering av bypass- och värmespoleläge
 • Precis styrning av tillförseltemperatur tack vare modulerande elvärmare (tillval) och kyl-/värmespole (tillval)
 • Uppfyller Eurovent och VDI 6022
 • Val mellan dräneringsanslutning på vänster (ALB-L*) eller höger sida (ALB-R*)

Dokumentation

Kataloger & broschyrer
Försäkran om överensstämmelse
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.