Produktfördelar

  • Daikin utomhusenheter är prydliga och robusta och kan enkelt monteras på ett tak eller på en terrass, eller helt enkelt bara monteras mot en yttervägg
  • Daikins utomhusenheter är utrustade med en korrosionsskyddad värmeväxlare (blue fin) som säkerställer en bättre motståndskraft mot tuffa väderleksförhållanden.
  • Utomhusenheter för parinstallation
  • Att välja för en R-32-produkt, minskar miljöpåverkan med 68% i jämförelse med R-410A och leder direkt till lägre energiförbrukning tack vare dess höga energieffektivitet

Fördelar

  • Inverter

    Inverter

    Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation