Multi-förgreningsväljare (BSSV) för VRV 5 värmeåtervinning

VRV - BS-A14AV1B

Designad för snabb installation och enkel service

BS-A14AV1B

Produktfördelar

 • Unikt sortiment av multi BS-boxar som möjliggör effektiv 3-rörs värmeåtervinning
 • Ingen begränsning på rummets storlek, tack vare Shîrudo-tekniken
 • Snabbare installation tack vare köldmedieflödet som minskar antalet lödpunkter och fogar
 • Går att ansluta till VRV 5 värmeåtervinningsenheter
 • Enkel service i undertak tack vare att kretskorten kan dras nedåt
 • Snabba inställningar på plats, indikering av serviceparametrar och enkel avläsning av fel via en 7-segments display
 • Upp till 16 kW kapacitet tillgänglig per port
 • Anslut upp till 250 klass-enheter (28kW) genom att kombinera 2 portar
 • Ingen begränsning för oanvända portar möjliggör fasad installation
 • Snabbare installation tack vare öppen portanslutning
 • Tillåter flerbostadsapplikationer

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation

Kataloger & broschyrer
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Referenshandbok för installatör