Multi-förgreningsväljare för VRV IV värmeåtervinning

VRV - BS-Q14AV1B

BS-Q14AV1B

Produktfördelar

 • Upp till 70% mindre och 66% lättare än tidigare serier
 • Snabbare installation tack vare minskat antal lödpunkter och kabeldragning
 • Alla inomhusenheter kan anslutas till en BS-box
 • Upp till 16 kW kapacitet tillgänglig per port
 • Anslut upp till 250 klass-enheter (28kW) genom att kombinera 2 portar
 • Unikt urval av enkla och multi-BS boxar för en flexibel och snabb konstruktion
 • Dramatisk minskning av installationstiden tack vare vårt stora utbud av kompakta och lätta multi BS-boxar
 • Färre kontrollpunkter krävs i jämförelse med installation av enkla BS-boxar
 • Ingen begränsning för oanvända portar möjliggör fasad installation
 • Snabbare installation tack vare öppen portanslutning
 • Tillåter flerbostadsapplikationer
 • Anslutningsbar till REYQ-T, RQCEQ-P3 och RWEYQ-T8 värmeåtervinningsenheter

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation