Individuell förgreningsväljare för VRV värmeåtervinning

VRV - BSV4Q-PV

BSV4Q-PV

Produktfördelar

  • Medger individuell växling kyla/värme av 4 grupper av inomhusenheter
  • Ingen avloppsdragning krävs
  • Snabbare installation tack vare minskat antal lödpunkter och kabeldragning
  • Maximal flexibilitet i utformningen då individuella och multienheter kan kombineras i ett system
  • Låg inbyggd höjd

Dokumentation