Daikin Cloud Service - Daikin Cloud Service

Fjärrövervakning, kontroll och service för kommersiella DX-system

Produktfördelar

  • Övervaka och styr din byggnad oavsett var du befinner dig via Daikin Cloud Service
  • Hantera multipla platser. Modulärt koncept gör att ditt cloud kan växa med din verksamhet
  • Visualisera energiförbrukning och jämför mellan olika platser för att reducera energikostnader
  • Fjärrdiagnostiksupport för att öka ditt systems livslängd
  • Förebyggande underhåll för att förhindra stillestånd
  • Installatör eller tekniskt ansvarige kan logga in från annan plats för att utföra den första felsökningen i händelse av fel
  • Daikins molntjänst kräver ett abonnemang. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Dokumentation