Specifikationstabell för EDLQ-BB6V3

EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3
Värmekapacitet Nom. kW 11.2 (1), 10.9 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.1 (2)
Ineffekt Värme Nom. kW 2.56 (1), 3.31 (2) 3.29 (1), 4.01 (2) 3.88 (1), 4.71 (2)
COP 4.38 (1), 3.28 (2) 4.25 (1), 3.27 (2) 4.12 (1), 3.20 (2)
Mått Enhet Höjd mm 1,418 1,418 1,418
    Bredd mm 1,435 1,435 1,435
    Djup mm 382 382 382
Vikt Enhet kg 180 180 180
Ljudeffektsnivå Värme Nom. dBA 60 70 70
Ljudtrycksnivå Värme Nom. dBA 50 (4) 50 (4) 50 (4)
Köldmedium Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Mängd kg 3.0 3.0 3.0
  Mängd TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
Kompressorkomponent Huvudströmförsörjning Namn   V3 V3 V3
    Fas   1 1 1
    Frequency Hz 50 50 50
    Spänning V 230 230 230
  Ström Rekommenderade säkringar A 32.0 32.0 32.0
Anm: (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  (3) - 15 °C-25 °C: Enbart BUH, ingen drift av värmepump=under igångkörning. (3) - 15 °C-25 °C: Enbart BUH, ingen drift av värmepump=under igångkörning. (3) - 15 °C-25 °C: Enbart BUH, ingen drift av värmepump=under igångkörning.
  (4) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. (4) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. (4) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen.
  (5) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (6) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (7) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (7) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (7) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)
  (8) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (8) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (8) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C)
  (9) - Inklusive rörledning + PHE + backupvärmare/exklusive expansionskärl (9) - Inklusive rörledning + PHE + backupvärmare/exklusive expansionskärl (9) - Inklusive rörledning + PHE + backupvärmare/exklusive expansionskärl
  (10) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde. (10) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde. (10) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde.