Daikin Altherma - EHSH-B / ERLQ-CV3

Produktfördelar

 • Integrerad solvärmeenhet erbjuder bästa komfort för värme och varmvatten
 • Inverterstyrd swingkompressor
 • Maximal användning av förnyelsebar energi: använder värmepumpstekniken för uppvärmning och stöd för solvärme för produktion av rumsvärme och varmvatten
 • Färskvattenprincip.: hygieniskt vatten, utan behov av termisk desinfektion av legionellabakterier
 • Underhållsfri tank: ingen korrosion, anod, avlagringar och ingen förlust av vatten via säkerhetsventilen
 • Stöd för solvärme till varmvatten med trycklöst (tillbakatömning) solvärmesystem
 • Intelligent hantering av värmelagringen: kontinuerlig värme under avfrostning, samt användning av lagrad värme för rumsuppvärmning
 • Möjlighet till app-styrning för värme, varmvatten och kyla
 • Utomhusdel tar upp värme från utomhusluften även vid -25°C
 • Värmeförluster reduceras till ett minimum tack vare värmeisoleringen av hög kvalitet

Fördelar

 • Klar för solvärme

  Klar för solvärme

  Uttnyttja solvärmen. Anslut enkelt din varmvattenberedare till solfångare på taket.

 • Varmvatten för hushållet

  Varmvatten för hushållet

  Strukturen på den termiska lagringen optimerar vattenhygienen och eliminerar risken för uppbyggnad av legionellabakterier. Ta det lugnt och förlita dig på att vattnet är friskt och säkert.

 • Garanterad drift ned till -25°C

  Garanterad drift ned till -25°C

  Daikins enheter är lämpliga för alla klimat, klarar även svåra vinterförhållanden med säkerställd drift ner till -25°C

 • Inverter

  Inverter

  Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation